👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om Bockarna Bruse

Skapad 2020-10-29 09:57 i Årsta grundsärskola Uppsala
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet Kommunikation
Arbetet med sagan om Bockarna Bruse

Innehåll

Syfte/mål från läroplan:

 

Genom arbetet med sagan Bockarna Bruse får eleven arbeta med bland annat ämnesområdena estetisk verksamhet samt kommunikation.

 

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi, enligt Läroplan för grundsärskolan, rev. 2018.

 

Konkretisering av syfte:

 

Eleven ska få utöva rollspel, till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.

 

Eleven ska få uppleva dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.

 

Eleven ska ges möjlighet att samtala via kroppsspråk, tecken eller tal samt via andra kommunikationsverktyg som till exempel bilder.

 

Förberedelse för dramatisering av sagan

Eleverna kommer att få delta i att skapa rekvisita till dramatiseringen av sagan Bockarna Bruse.

Lektionsupplägg:

  • Eleverna kommer att få se en film om Bockarna Bruse.
  • Eleverna kommer att få sagan Bockarna Bruse berättade för sig genom att pedagogen använder sig av sagolådan och dess innehåll. Bland annat blir eleven delaktig i berättandet genom att hen får trycka på steppar för att berätta vad trollet/bockarna säger. 
  • Eleverna får dramatisera sagan "Bockarna Bruse" med hjälp av pedagoger och rekvisita. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
    ES  1-3