👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning på Tamburinen

Skapad 2020-10-29 10:40 i 224571 Förskolan Mikrofonen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi har valt att arbeta med återvinning och återanvändning för att öka barnens medvetenhet, och för att få dem att förstå att alla kan vara med och påverka. Vi vill på ett lustfyllt och lekfullt sätt väcka barnens intresse och öka deras förståelse för återvinning.

Innehåll

Förskolan skall enligt läroplanen bidra med att bygga upp barns positiva framtidstro.

 

I förskolan lär vi oss om världen för att förstå den, erövra den och för att förändra den! I år ska hela vår enhet fördjupa sitt arbete med hållbar utveckling än mer och då i ett vitt perspektiv. Vår gemensamma syn på hållbar framtid innebär att vi tänker att vår undervisning och alla sammanhang som vi erbjuder barn och deras familjer skall bidra till att vi tillsammans utvecklar kunskap, förståelse och förmågor för att kunna och vilja vara med och ta ansvar för vår gemensamma framtid. Vad behöver den här världen och vi för att må bra idag och i framtiden? Kompisarna och jag? Hållbar utveckling är att värna om miljö och människor i alla led. Särskilt fokus kommer att läggas på den omsorgsfulla undervisningen genom utforskande. Vi arbetar språkutvecklande genom vi ställer öppna frågor som vi söker svar på tillsammans. VI lyfter och inventerar centrala begrepp och ord i vårt gemensamma projekterande. Vi erbjuder många möjligheter till samtal i mindre grupp. Vi reflekterar tillsammans med barnen och visar nyfikenhet på deras teorier och frågor. Detta år kommer vi även att lyfta rörelse i på våra gårdar och dess betydelse för vårt välbefinnande.

 

Syfte

 

Vi vill veta mer om vad som händer med naturen vid nedskräpning samt vad som händer med de sopor som återvinns.

Varför ska man sortera sopor? Hur sorterar man sopor?

 

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

 

Ex. Utveckling pågår när varje barn:

-kan sortera soporna

-förstå vad som händer med djuren om vi skräpar ner i naturen

-i stora drag kan berätta vad som händer med soporna

-upplever nyfikenhet och glädje över vår natur.

 

Hur gör vi?

 

-Vi letar skräp ute och sorterar skräpet tillsammans. Vi besöker närskogen ofta och plockar även med skräp därifrån.

-Vi läser boken ”Operaatio Kierrätys”och ”Miina ja Manu kierrättävät” samt använder oss av uppgiftsboken ”Kierrätyksen sankarit”. Högläsning för oss är väldigt viktigt med tanke på att barnen ska få så rikt finskt språk som möjligt.

-Vi vill odla något på vår avdelning.

-Vi använder lekgrupperna till att diskutera och driva frågor framåt.

-Vi vill att barnen själva ska kunna återvinna det skräp som blir på avdelningen, därav ska våra sopkärl finnas lättillgängliga på avdelningen.

-Vi kommer att använda ett material som kallas för Skräpmonster, ett material för tydliggörande av återvinning. Varje så kallat skräpmonster samlar på olika typer av skräp.

-Vi ska besöka återvinningsstationen.

-Vi kommer att samarbeta mellan hem och förskola genom att be föräldrar att ta sortera olika slags kartonger som vi sedan kan skapa något av på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18