Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollets pedagogiska planering undervisning barnkonventionen nov-20

Skapad 2020-10-29 11:17 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Med sagan som grund för det lustfyllda lärandet arbetar vi med att synliggöra och medvetandegöra barnkonventionen samt integritetsrätt för barnen.

Innehåll

LPFÖ 18:


 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

 

VARFÖR?

Barnkonventionen är lag och barnen har rätt att förstå både sina och andras rättigheter samt värde.

Barnen har också rätt till integritet i alla sammanhang, även i leken. Här vill vi stärka och medvetandegöra barnen.

Undervisningarna överbryggar arbetet med social och emotionell utveckling till nästa fokus på lek och språk.

 

VAD?

Vi vill ge möjlighet att ge barnen förståelse för sin identitet och sina rättigheter utifrån Barnkonventionen. Vi vill också medvetandegöra barnen om sin och andras integritetsrätt i olika situationer.

 

HUR?

Vi arbetar tematiskt och skapar sammanhang för barnen genom att titta på Lilla Ärtans hus. Exempel på frågor oss ställer oss är; Hur har Lilla Ärtan det? Finns det en säng att sova i? Har han mat? Har han gått i skolan?

Vi tar tillvara på vårt tidigare arbete med känslor för att ytterligare befästa det barnen fått erfara. Genom dialoger funderar vi på hur vi har det. Har vi en säng att sova i? Har alla barn det? Finns det vuxna som tar hand om barnen? Hur har vi det på förskolan? På detta sätt vill vi också lyfta andra barns situation världen runt.

Utöver Lilla Ärtan använder oss av olika material för att konkretisera för barnen:

•Böcker samt Polyglutt om barnkonventionen;
Kompisböcker av Linda Palm

Rätt lätt av Susann Swärd och Tina Landgren

•Filmer om barns rätt på minarattigheter.se

 

Vi samtalar om integritet i olika situationer såsom toalettbesök och lek. Vi använder oss av material såsom:

•Stopp min kropp! av Rädda barnen

•Kompisboken En egen plats av Linda Palm

•Trollets kompislekar; Trollets egna pärm med bilder på olika lekar som barnen leker. Detta i syfte att skapa förståelse och samsyn för leken.

 

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: