👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik åk 1

Skapad 2020-10-29 11:11 i Racklöfska skolan Åre
Arbetsområde om trafik årskurs 1
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Varför är det viktigt att vara trafiksmart? Varför behöver man kunna vänster och höger, trafikmärken, och trafikregler? Varför man ska använda reflexer och hjälm när man cyklar? Och vart på på kroppen ska reflexerna sitta när man är ute och går i mörker?

Innehåll

 Trafik

Du ska få lära dig vänster och höger, några vanliga trafikmärken, några enkla trafikregler. Du kommer få lära dig om reflexer och hur man sätter dem bäst för att synas i mörkret. Då kommer även få lära dig och cykelns delar och varför det är viktigt att ha cykelhjälm. 

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska lära dig hur man rör sig på ett säkert sätt i trafiken.  
 

Undervisningens innehåll

Vad?

I undervisningen ska du få lära dig:

 • höger och vänster.
 • känna igen några vanliga trafikmärken.
 • hur man tar sig över en väg på ett säkert sätt.
 • Varför man ska använda cykelhjälm.
 • Varför man ska använda reflex och vart den ska sitta.

Hur?

Vi ska:

 • Se film
 • Gå igenom praktiskt
 • Häften
 • Kahoot
 • Samtal och diskutioner i klassen

Bedömning:

 • kunna vänster och höger.
 • kunna några vanliga trafikmärken.
 • veta hur man går över en väg på ett säkert sätt.
 • känna till att alla under 15 år måste använda cykelhjälm
 • känna till vikten av att använda reflexer 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3

Matriser

SO
Trafik och miljö

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Trafikregler
Jag kan med hjälp berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan kort berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på någon regel t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan utförligt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan med hjälp berätta om något ställe i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllt. Jag kan med hjälp ge något exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - t ex cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö , och kan till viss del förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.
Jag känner igen flera vanliga trafikmärken i vår närmiljö. Jag kan förklara vad vad de betyder och varför de är viktiga.