Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2020-10-29 11:20 i Jutarumsskolan Halmstad
Temaarbete om trafik.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Trafik finns överallt. Varför har vi trafikregler och trafikskyltar? Hur ska en säker cykel se ut och hur tar du dig till skolan på ett säkert sätt? Detta är lite utav det du kommer få svar på under arbetets gång.

Innehåll

Det här ska du utveckla (förmågor)

Analys förmågan
Du kommer att få öva på och visa att du kan beskriva olika situationer i trafiken

Kommunikativa förmågan
Du kommer att få öva på och visa att du kan samtala, diskutera om trafiken- och cykelns innehåll tillsammans med dina kamrater.

Procedur förmågan
Du får öva på att följa enkla instruktioner i trafiken

Metakognitiva förmågan
Du kommer att få öva på att göra medvetna val vid olika trafiksituationer.

Begrepps förmågan (viktiga begrepp)

fordon

övergångsställe

trottoar

gångbana

cykelbana

reflex

vänster

höger

lampa

broms

pedal

ekrar

pakethållare

hjälm

trafikskyltar

 

Såhär kommer vi att arbeta

Samla in förkunskaper genom att arbeta kooperativt (berätta mera, speed-dating, Inre-yttre cirkel eller rondellen) och kommunicera tankar och reflektioner. 

Samla gemensam fakta och kunskap i en tankekarta.

Göra enkla observationer om trafikmärken ute i vårt närområde genom en trafikpromenad.

Använda oss utav gatsmart.

Fotografera trafikmärkena med Ipad.

Ta reda på hur eleverna tar sig till skolan (promenera, cykla, åka bil) och sedan göra stapeldiagram.

Använda oss utav loops education.

Träna på att skriva beskrivande och instruerande texter om vår trafikpromenad i par på Ipad.

Diskussion i klassen om trafik och trafikregler och om varför reglerna finns.

Träna på höger, vänster, koppla detta till att räcka ut handen när man svänger med cykel i trafiken.

Vi ska träna på de geometriska formerna och koppla dessa med trafikmärkena.

Tillverka trafikmärken med hjälp av olika instruktioner, vi kommer samarbeta med träslöjden.

Diskuterar om hur man tar sig till skolan och hur det påverkar miljön.

Pratar om vägen till skolan. Finns det risker? 

Se filmer om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Prata och arbeta med säker cykel.

Inkludera matte där eleverna ska få tillverka ett egen lim av 1 del mjöl och 4 delar vatten som ska kokas ihop. Detta ska användas till nedanstående:

Inkludera teknik/bild där eleverna ska få jobba med en skalkonstruktion, såsom hjälmen. Vi ska titta på ett avsnitt om "Vera och teknikpatrullen, avsnitt skalet". 

Tillverka cykelhjälmar av ballonger och papper med lim gjort av mjöl och vatten samt måla dessa.

Programmera i vårt byggda samhälle.

 

Elevinflytande:

Du ska få arbeta i grupp och där få skapa ett eget trafikmärke till vårt klassrum.

 

Läxa

Eleverna kommer att få som läxa att gå igenom sin cykel hemma samt rita sin väg till skolan med de trafikmärken som finns. 

 

 

Bedömning

Eleven får visa på olika trafikmärken i närmiljön som de kan.

Eleven deltar i samtal kring trafikregler och varför de behövs.

Ritar/diskuterar riskfyllda platser kring skolan eller på deras skolväg och kommer med förslag på hur man kan minska riskerna.

Eleven deltar i diskussioner om hur olika sätt att ta sig till skolan påverkar miljön.

Eleven använder de begrepp de lärt sig i diskussioner.

Eleverna kommer få visa sina kunskaper genom en kahoot.

Eleven deltar efter sina förutsättningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3

Matriser

SO
Trafik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysförmåga
Du kan med hjälp av bilder redogöra om trafiken och cykeln.
Du kan med hjälp se samband mellan dig själv olika trafiksituationer.
Du kan se och beskriva något samband mellan dig och trafiken. Du kan beskriva detta utan bilder.
Begreppsförmåga
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du kan förklara områdets viktigaste begrepp.
Du har kännedom om viktiga begrepp och använder dem i dina förklaringar.
Kommunikativ förmåga
Du deltar sparsamt.
Du kommer med tankar, idéer eller frågor.
Du är aktiv och med och diskuterar. Genom dina frågor och tankar utvecklas och fördjupas våra diskussioner.
Procedurförmåga
Du kan med hjälp genomföra enkla undersökningar.
Du kan med viss hjälp genomföra enkla undersökningar utifrån en muntlig instruktion.
Du kan genomföra enkla undersökningar. Du kan ge förslag på förbättringar eller ge förklaringsförslag på varför resultaten skiljer sig åt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: