👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Taluppfattning åk 9 (Upplaga 3)

Skapad 2020-10-29 12:16 i Västra skolan Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 9 Matematik
Under höstens första veckor kommer vi att jobba med arbetsområdet "Tal". Detta område handlar om förståelse och hantering av tal i potensform, tal i kvadrat och kvadratrot. När vi använder matematik i olika sammanhang och problem är det viktigt att vi kan hantera talen på rätt sätt. Kan vi hantera detta effektivt kan vi hantera matematikproblem på ett enklare sätt.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,

Konkretisering av mål
Målet med undervisningen är att du ska lära dig:

 • Namnge stora och små tal
 • Skriva stora och små tal med prefix
 • Skriva tal i grundpotensform och räkna med tal i grundpotensform

 • Skriva tal i potensform och räkna med potenser

 • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten ur ett tal

 • Talsystemet utvecklas från naturliga tal till reella tal 

 • att förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

          Begrepp att kunna använda och förklara:

 • prefix, potens, tiopotens, bas, exponent, grundpotens, kvadrattal, kvadratrot, naturliga tal heltal, rationella tal, irrationella tal, reella tal

Arbetssätt

 • Vi kommer att arbeta med gemensamma genomgångar av de centrala begreppen och av de metoder du behöver för att kunna lösa uppgifter tillhörande arbetsområdet.

 • Vi kommer att ha gemensamma aktiviteter såsom arbetsblad, gemensamma diskussioner, och gruppuppgifter.

 • Dessutom arbetar vi individuellt med utgångspunkt ”Matte direkt” år 9.

Bedömning

 

Bedömningen sker regelbundet genom gemensamma diskussioner och muntliga redovisningar av aktiviteter och grupparbete samt skriftliga diagnoser under arbetsprocessen och prov efter genomfört arbete.

 


Kunskapsbedömning sker utifrån:

- Begrepp:
Hur du använder och förklarar begrepp i dina resonemang


-
Metoder:
Hur du väljer och använder matematiska metoder


-
Kommunikation och resonemang:
Hur du visar din förståelse, hur du förklarar och motiverar lösningar muntligt
och skriftligt


- Problemlösning:
Hur du tolkar och använder dina kunskaper för att lösa matematiska problem

 

Matriser

Ma
Tal

Insats krävs
>>
>>>
>>>>
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang, och
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser,