Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar, pengar, pengar...

Skapad 2020-10-29 12:32 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Samhällskunskap
Vuxna jobbar och jobbar, hela tiden. De får lön, men vart går alla pengar? Vad kostar mest varje månad? Vad är ränta och skatt? Under de kommande fyra veckorna ska vi ta reda på detta och mycket mer. Spännande!

Innehåll

Tidsplan / Lektionsplanering och arbetssätt

 Vi kommer att arbeta med detta tema under vecka 45-50.

 

Vi kommer att:

 • utgå från boken Utkik Samhällskunskap åk 4-6
 • arbeta med olika ekonomiska begrepp och titta på hur ett hushålls ekonomi kan vara uppbyggd.
 •  titta på hur samhällets ekonomi fungerar, vilken betydelse skatter har och vad vi får för våra skattepengar.
 • ha gemensamma genomgångar och diskussioner t ex över pengars betydelse för en individ, en familj och ett samhälle.
 • läsa texter gemensamt och enskilt
 • se filmer
 • göra quiz i Studi.se

 

Filmer: Ur Play:  Här kommer kungen  del 1-8, 9 min/avsnitt
           Skolfilm:   Pengars värde och betalningsformer 11 min

     

LärarhandledningHär kommer kungen

 

Bedömning
Du bedöms fortlöpande under lektionerna. Du får också ett skriftligt prov där du ska förklara områdets olika begrepp och sätta dem i ett sammanhang. 
 


SSA-mål
Vad gör man om man arbetar på bank? Hur blir man banktjänsteman? Detta yrke ska vi titta närmare på.

Digitalt mål
Vi har samtalsgoogling och tränar oss i hur man söker för att få upp relevanta träffar.

Språkmål
Under arbetsområdet kommer vi att träna på att föra anteckningar, återberätta och föra en tanke eller ett resonemang vidare.
 
 

Begreppslista
byteshandel, elektroniska pengar, sedlar, mynt, budget, inkomst,lön, utgift, ränta, skatt, privatekonomi, offentlig ekonomi, låntagare, mervärdesskatt (moms), efterfrågan, utbud

 

Matriser

Sh
Pengar, pengar, pengar

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samhällsstrukturer
Jag visar att jag har kunskaper om privatekonomi och offentlig ekonomi.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan ge några exempel på vanliga inkomster och utgifter för ett hushåll.
Du har goda kunskaper om villkoren för ett hushålls ekonomi, vilken typ av inkomst man får i olika situationer (t.ex. student, arbetslös) och vilka utgifter ett hushåll måste betala för att fungera.
Du har mycket goda kunskaper om hur hushållets och samhällets ekonomier fungerar i ett helhetsperspektiv.
Samhällsstrukturer
Jag förklarar varför man betalar skatt.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan ange någon orsak till varför man betalar skatt.
Du kan ange några orsaker till varför man betalar skatt. Du har med något exempel som förklarar sambandet. Du har med några begrepp, vilka förtydligar din förklaring.
Du kan ange flera orsaker till varför man betalar skatt. Du har med flera exempel som förklarar sambanden. Du har med flera begrepp, vilka används med säkerhet i din förklaring.
Undersöka samhällsfrågor
Jag förklarar olika familjers ekonomiska förutsättningar
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan ge en relevant orsak som förklarar olika ekonomiska förutsättningarna mellan två familjer.
Du kan ge några (2) relevanta orsaker som förklarar olika ekonomiska förutsättningar mellan två familjer.
Du kan ge flera (3 eller fler) relevanta orsaker som förklarar olika förutsättningar mellan två familjer. Svaret innehåller någon orsak som utvecklas i flera led.
Undersöka samhällsfrågor
Jag förklarar varför barn får olika mycket fickpengar.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du kan ge minst en relevant orsak som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar.
Du kan ge två relevanta orsaker som förklararing till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller någon konkretisering för att förtydliga resonemanget.
u kan ge minst två relevanta orsaker som förklaring till att barn får olika mycket fickpengar. Svaret innehåller några konkretiseringar för att förtydliga resonemanget.
Begrepp
Jag använder mig av begreppen inom vårt område, som tex budget, inkomst, utgift, ränta, skatt, privatekonomi, offentlig ekonomi, lön.
 • Sh  E 6
 • Sh  C 6
 • Sh  A 6
Du använder få begrepp när du resonerar.
Du använder flera begrepp i dina resonemang
Du använder många begrepp i dina resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: