Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och Teknik i vardagen

Skapad 2020-10-29 13:17 i Björkliden förskola Flen
Förskola
Vad är teknik?Hur kan vi enkelt tillsammans med barnen utforska och ta reda på vad vi använder runt omkring oss för att förstå vad teknik är.

Innehåll

Nuläge:På blåsippans avdelning med 20 barm mellan 2,5 och 5 år är både barn och pedagoger intresserade och nyfikna vad naturvetenskap och teknik är.

Syfte: Pedagogerna ska tillsammans med barnen under hösten 2020 undersöka och arbeta aktivt med olika aktiviteter i vardagen,med teknik och naturvetenskap i fokus.

Metod:Pedagogerna ska aktivt använda begrepp och ord för att barnen ska vara medvetna om att allt vi gör är teknik och att naturvetenskap är en naturlig del av vardagen.

Aktivitet:Vi ska ta tillvara på våra äpplen som växer ute på gården,vi ska gå till skogen och hitta svampar.Vi ska bygga och konstruera med olika material.VI ska måla med olika tekniker.Vi ska följa vad som händer i naturen.

Mål:Barnen ska lära sig om teknik och naturvetenskap,använda ord och begrepp och förstå att det är viktigt att vi tar hand om allt omkring oss.

Dokumentation: På blåsippan lär vägg,lär logg och barnens egna lär loggar.

Analys: Pedagogerna reflekterar med barnen efter genomförda aktiviteter och tillsammans på reflektionstid.

Utvärdering: December 2020.

             

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: