Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kjell på Test Matematik, natur och teknik

Skapad 2020-10-29 13:35 i Test Förskola Österåker
Miljö, hållbar utveckling, naturvetenskap och teknik och matematik
Förskola
Vi arbetar med matematik, natur och teknik utifrån läroplanen

Innehåll

Syfte:

Att barnen ska få möjlighet att gå ut i naturen och i sin närmiljön för att utveckla en bredare kunskap om natur/teknik/matematik och även ha små undervisningstillfällen kring det inne på avdelningen. 

Avdelningens mål:

 • Att barnen ska få delta i flera undervisningstillfällen som behandlar hållbar utveckling. 
 • Att barnen ska få använda och fundera kring hur enkel teknik fungerar.
 • Att barnen ska få fundera kring och ta del av av naturvetenskapliga frågor.
 • Att barnen ska få matematiska utmaningar.

Undervisning/metod

 • Plocka skräp i naturen, prata om hållbar utveckling.  .
 • Plantera.
 • Titta närmre kring djur som intresserar barnen.
 • Utföra experiment utifrån förskolans natur - och teknik material.
 • Använda närmiljön för att utforska teknik.  
 • Leka och lära matematik  

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: