Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema sagor

Skapad 2020-10-29 13:52 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 3 Svenska Bild Svenska som andraspråk
Vi kommer att stiga in i sagans förtrollande värld. Vi kommer att tala om sagans värld och om sagofigurer, lyssna på flera kända sagor samt sagor från olika delar av världen. Vi kommer att lära oss hur en saga ska skrivas och vilka delar som ska finnas med. Vi kommer att skriva sagor, både enskilt och tillsammans. Följ med in till vår spännande sagovärld!

Innehåll

KONKRETISERADE MÅL 

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att

SV/SVA

 • kunna läsa texter med flyt
 • kunna visa läsförståelse genom att återberätta viktiga delar ur en läst text
 • kunna resonera om budskap från lästa texter
 • kunna skriva en saga med läslig handstil
 • kunna skriva en saga med korrekt användning av stor bokstav och punkt
 • kunna använda dig av en röd tråd (början, problem, lösning, slut) när du skriver
 • kunna ge och få respons, både av kamrater och pedagoger

 Bild:

 • kunna måla passande bilder till dina sagor

ARBETSSÄTT

Målen ovan kommer vi att uppnå genom att:

 • titta på olika sagor
 • skriva sagor, både tillsammans och enskilt, utifrån tankekartor
 • ge varandra kamratrespons
 • lyssna på sagor, både kända klassiska sagor och sagor från olika delar av världen
 • träna på stor bokstav och punkt
 • träna på att skriva med en tydlig handstil
 • träna på att skriva med mellanrum
 • träna på att stava rätt
 • måla passande bilder till våra sagor

 VIKTIGA BEGREPP

 • Röd tråd
 • Respons

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma om du:

 • läser med flyt
 • kan återberätta viktiga delar ur en läst text
 • kan prata om budskap från lästa texter
 • skriver med läslig handstil
 • använder stor bokstav och punkt korrekt
 • använder dig av en röd tråd när du skriver
 • kan skriva en saga med en början, en handling och ett slut
 • kan ge och ta respons
 • kan måla passande bilder till dina sagor
 •  

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt vid samtal, diskussioner och skriftliga samt muntliga presentationer.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3

Matriser

Sv Bl SvA
Tema sagor

>>>>>>
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läslig handstil
 • Sv   3
Du skriver läsligt för hand så att du själv kan läsa.
Du skriver tydligt för hand så att en kamrat eller lärare kan läs.
Du skriver med tydlig handstil så att alla kan läsa.
Stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter med stor bokstav och punkt.
Du kan skriva texter där stor bokstav och punkt emellanåt är korrekt.
Du kan skriva texter med korrekt användning av stor bokstav och punkt.
Skriva med röd tråd
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva en saga med en enkel röd tråd
Du kan skriva en saga med en enkel röd tråd
Du kan skriva en saga med en tydlig röd tråd
Läsförståelse
 • Sv   3
Du kan med stöd återberätta någon viktig del ur en enkel läst text
Du kan återberätta någon viktig del ur en läst text
Du kan återberätta några viktiga delar ur en läst text
Läsa med flyt
 • Sv   3
Du kan med stöd läsa enklare texter med flyt
Du kan läsa enkla texter med flyt
Du kan med stöd läsa enkla texter med flyt
Resonera om budskap
 • Sv   3
Du kan med stöd resonera om budskap på ett enkelt sätt
Du kan resonera om budskap på ett enkelt sätt
Du kan resonera om budskap
Ge och få respons
 • Sv   3
Du kan med stöd ge och/eller få respons på ett enkelt sätt
Du kan ge och/eller få respons på ett enkelt sätt
Du kan ge och få respons på ett tydligt och konkret sätt
Måla passande bilder
 • Bl  1-3
 • Sv   3
Du kan med stöd måla någon passande bild till dina texter/sagor
Du kan måla någon passande bild till dina texter/sagor
Du kan måla passande bilder till dina texter/sagor
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: