Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Herrängen/Älvsjöskogen 2. Projekt 2020/2021 - Fjärilen

Skapad 2020-10-29 14:35 i 213201 Förskolan Älvskogen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar framtid - Social hållbarhet. "LIka - Olika - Unika" möter "Intryck - Uttryck - Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen. I den här planeringen formulerar vår avdelning en projektfråga och en projektbeskrivning. Det görs för att skapa en gemensam grund, ett nuläge att utgå ifrån, när vi bland annat planerar enskilda undervisningssituationer. Vår avdelning fördjupar arbetet med detta genom att fokusera på:

Innehåll

Projektbeskrivning och projektfråga:

Syfte: Barnen har visat ett stort intresse för myror vilket har lett till att vi valt att arbeta med myror denna läsår.

Frågeställning: Hur bor och lever myror?

Vår metod: 

  • Arbeta i mindre åldersintregerade grupper och i hel grupp.
  • Utgå från planerade projekt dagar och spontana tillfällen.
  • Dokumentera och reflektera tillsammans med barnen.
  • Digitala medel.

 

Vad har vi sett? Hur kan vi summera barnens tidigare erfarenheter?

Vi har tidigare sett att barnen har haft ett stort intresse för skogen i vårt närområde samt den stora myrstacken. Vi har tillsammans med barnen läst faktaböcker och tittat på svt play kring hur myror lever och bor. Nu på höstterminen kunde vi tydligt se att intresset för myror finns kvar hos våra gamla barn och det har väckt nyfikenhet för våra nya barn.

Vi tar med oss våra lärpalttor till skogen och barnen får möjligheter till att fota/filma dokumentera och sedan reflektera. Syftet är att skogen kommer vara en stor del av vårt projekt och vi vill då att barnens egna reflektioner kommer fram. När barnen är delaktiga i dokumentationen så leder det till att de också får inflytande.

Vi använder oss utav lärplatta kontinuerligt för att söka fakta och information som barnen är nyfikna på samt olika varianter av förstoringsglas för att förstora bilder på myror och dess bo för att kunna se detaljer. Vi använder även utav en digital Wi-Fi puck för att förstora och projicera upp. 

Vad har vi sett att barnen är nyfikna på?

Barnen har haft olika funderingar kring hur myrorna bor och myrornas olika storlekar och velat forska i det.

 

Vad tror vi kan bli undersökningsbart och hålla barnens intresse vid liv under en längre period?

Allt med myrorna och deras roll i skogen och det ekologiska systemet är ett brett område och vi funderar på att plocka fram paragrafer från barnkonventionen som vi kan koppla till hur myrorna lever i jämförelse med oss människor.

 

Hur planerar vi att dokumentera under den kommande perioden? Hur görs barnen delaktiga i dokumentationen och på vilket sätt fångar vi upp deras reflektioner?

Vårt mål är att barnen ska få möjligheter att själva dokumentera sina egna och varandras processer samt att vi pedagoger ska fota/filma barnen i reflektions syfte. Vi ska tillsammans reflektera med barnen samt i arbetslaget. Vi kommer även erbjuda barnen att berätta sina egna historier kring myror de konstruerar/tecknar.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: