Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fy - SO Världsreligionerna åk 3

Skapad 2020-10-29 14:40 i Fyllingeskolan Halmstad
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
I det här ämnesområdet ska du lära dig lite om våra stora världsreligioner, framför allt Kristendom, Judendom och Islam.

Innehåll

Målet med arbetet är att:

- du ska kunna diskutera olika livsfrågor.

- du ska kunna namnge kristendomens, islams och judendomens heliga platser.

- du ska veta vilka symboler de tre religionerna har.

- du ska kunna resonera och diskutera kring likheter och skillnader mellan religionerna.

- du kortfattat ska kunna berätta något om de viktigaste högtiderna i de tre religionerna.

- du ska känna till religionerna Buddhism och Hinduism.

Vi ska nå målen genom att:

- i grupp prata om livsfrågor. 

- lyssna på fakta och berättelser om de olika religionerna.

- läsa faktatexter om de olika religionerna

- se på film om religionerna.

- diskutera med dina klasskamrater.

- återberätta en berättelse från Kristendom, Judendomen och Islam utifrån bilder.

- läsa om och svara på frågor om de tre religionerna, Kristendom, Judendom och Islam. 

 

 Bedömning sker i matrisen nedan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kristendom, Judendom och Islam

På väg att uppnå målet
Uppnått målet
Du kan namnge Kristendomens, Judendomens och Islams heliga skrift, heliga plats och heliga symbol.
Du kan ange två likheter och två skillnader mellan de tre religionerna.
Du kan berätta något om en högtid från varje religion.
.
Du kan berätta något om en central berättelse från varje religion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: