Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 ht20

Skapad 2020-10-29 14:49 i Musiklådan Grundskolor
En planering i matematik kopplad till Mattesafari 1A.
Grundskola 1 Matematik
Under höstterminen arbetar du med MatteSafari. Det är din grundbok i matematik. Men matematik är så mycket mer än bara arbete i boken. Vi kan också leka, skapa, spela och mycket annat.

Innehåll

Under höstterminen arbetar du med MatteSafari. Det är din grundbok i matematik. I höstens bok finns fem kapitel:

1. TAL: skriva tal från 0-10, likamed-tecknet och pengar
2. Addition: talområde 0-5, räknesagor, former, symmetri
3. Subtraktion: talområde 0-5, skilja på addition och subtraktion, klockans heltimmar
4. Addition: talområde 0-10, textuppgifter, längdmätning
5. Subtraktion: talområde 0-10, textuppgifter, mönster

Vi kommer att ha matematik varje dag i skolan, oftast med Maria men ibland också med Mia. Vi börjar oftast med en muntlig genomgång i helklass eller grupp. Då tar vi fram konkret material. Vi samtalar om olika sätt att lösa uppgifter. Du arbetar sedan oftast på egen hand  i matematikboken. Alla arbetar med grundkursen först och därefter gör du en diagnos där du visar vad du lärt sig. Därefter får du antingen chans att öva mer på områden du inte förstått i Förstoringsglaset eller pröva nya utmaningar i Kikaren.

Vi ska under hösten också träna på att lära av varandra och lösa problem tillsammans så att ni kan lära av varandra.
Jag vill att alla kan vara delaktiga vid genomgångar och diskussioner. Ni kommer också att kunna spela spela och pussla och pyssla med matematik.

Då och då kan det hända att du får en läxa kopplat till något som du tränar på i boken.

 

Bedömningsform

Observationer under arbetet
Diagnoser

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mattesafari 1A

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 1A

Talen till 10 och pengar
Mål kapitel 1.
Jag kan talen 1-10
Jag kan spåra och skriva siffrorna 0-9
Jag förstår talet 0
Jag förstår likhetstecknets betydelse.
Jag kan använda 10kr, 5kr och 1kr och växla mellan dom.
Plus till 5 och geometri
Mål kapitel 2.
Jag kan använda plus
Jag vet vilka tal som tillsammans är 2.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 3.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 4.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 5.
Jag kan rita räknesagor med plus.
Jag kan formerna cirkel, kvadrat, rektangel, triangel.
Minus från 5 och klockan
Mål kapitel 3.
Jag kan använda minus.
Jag kan minska från talet 2.
Jag kan minska från talet 3.
Jag kan minska från talet 4.
Jag kan minska från talet 5.
Jag kan göra räknesagor med minus.
Jag kan skilja på plus och minus.
Jag kan hel timma på klockan.
Plus till 10 och längd
Mål kapitel 4.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 6.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 7.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 8.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 9.
Jag vet vilka tal som tillsammans är 10. (tiokompisarna)
Jag kan lösa textuppgifter med plus.
Jag kan jämföra längder.
Jag kan mäta med cm.
Minus från 10 mönster
Mål kapitel 5.
Jag kan minska från talet 6.
Jag kan minska från talet 7.
Jag kan minska från talet 8.
Jag kan minska från talet 9.
Jag kan minska från talet 10.
Jag kan lösa textuppgifter med minus.
Jag kan rita mönster.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: