👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 2A kapitel 1

Skapad 2020-10-29 15:12 i Söraskolan Österåker
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att utgå från boken Prima matematik 2A, men också "prata" matte och arbeta med olika problemlösningar.

Innehåll

I det här  kapitlet kommer du få lära dig:

 • att storleksordna tal 0 - 100
 • fortsätta talföljder 0- 100
 • begreppen = ≠ < >
 • om likhetstecknets betydelse
 • dela upp tal i ental och tiotal
 • lägga ihop ental och tiotal
 • tolka och lösa textuppgifter

Arbetssätt:

 • Enskilt arbete
 • Par/grupparbete
 • Genomgångar
 • Spel/lekar
 • Diagnoser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Prima matematik 2A kapitel 1

behöver träna mer
ganska säker
mycket säker
Talraden 0 - 100, fortsätta talföljder
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Använda tecknen =, ≠, < och > på rätt sätt
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Kan använda likhetstecknet vid både addition och subtraktion 0-20 Exempel: 8 - __ = 7 17 + __ = 19
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Addition och subtraktion med hela tiotal Exempel: 40 + 20 = __ 60 - 30 = __
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Dela upp tal i tiotal och ental Exempel: 34 = 30 + 4
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Förstå och lösa textuppgifter. Exempel: Malins pappa är 37 år. Hennes mamma är två är äldre. Hur gammal är hon?
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Skriva räknehändelser till givna additioner och subtraktioner. Exempel: Skriv en räknehändelse till 4 + 3 = 7
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3