👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV7A Döden & min tidningsartikel

Skapad 2020-10-29 15:19 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Yassirs pappa dör efter att ha blivit skjuten en kväll i familjens tobaksaffär. Strax innan skottet bråkar pappan och huvudpersonen Yassir och Yassir önskar att pappan inte fanns. Den skuld Yassir sedan drabbas av är mycket stor. Är allt hans fel? Boken är utläst och vi har skrivit gemensamma notiser. Nu är det dags för dig att skriva en egen tidningsartikel på bokens första kapitel.

Innehåll

Döden & min tidningsartikel

LPP SV7A v.42 - 44

 

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få bättre koll på hur en av de vanligaste texttyperna ser ut. Vi ska alltså arbeta med tidningsartiklar. Och du ska skriva en egen!

 

Vi har läst och arbetat med den skönlitterära boken Döden finns, liksom, skriven av Marie-Chantal Long. Vi kommer att avsluta arbetet med boken genom att återvända till kapitel 1 där Yassirs pappa blir skjuten en sommarkväll i deras tobaksaffär samtidigt som Yassir slänger skräp på gården.

 

Vi kommer tillsammans att:

 

·         läsa och undersöka flera tidningsartiklar

·         träna på att förstå hur en tidningsartikel ser ut och vilka delar den kan bestå av

·         skriva en egen tidningsartikel utifrån det vi pratat om

 

Din uppgift är sedan att leka journalist och genom att samla information av olika slag skriva en tidningsartikel som utgår från det du vet och har förstått under läsningens gång.

 

 

Din tidningsartikel

ska i brödtexten (=själva texten) innehålla svar på följande journalistiska frågor:

 

        VAD hände? 

        HUR/PÅ VILKET SÄTT gick det till?

        VAR hände det? 

        NÄR

        VEM/VILKA är inblandade? 

 

Och om du kan: 

        VARFÖR hände allt? (= BAKGRUNDEN till det som hänt?)

        Vad kommer det som har hänt LEDA TILL? (=KONSEKVENSER?)

 

Din brödtext ska inte bara bestå av dina egna ord, utan även av

 

        1-2 INTERVJUER av människor som du tror kan veta mer. Lägg in dina frågor (=frivilligt) och några av de viktigaste svaren från de intervjuade. Brödtexten och intervjuerna ska ”blandas” med varandra.

 

Din artikel ska också ha

 

        en RUBRIK

        en INGRESS

        en BILD & en BILDTEXT

 

 

Lotta kommer att bedöma:

  • ·        hur väl du lyckas med att få med tidningsartikelns olika delar
  • ·        ditt språk, t.ex. ordval och meningar
  • ·        hur du bearbetar din artikel utifrån mina och andras kommentarer

Uppgifter

  • Döden & min tidningsartikel

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år7-9

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Sv
Svenska år7- omvandla skönlitteratur till tidningsartikel

Bedömningsmatris till tidningsartikel

F
E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress, brödtext. 1-2 personer intervjuas. Även bild, bildtext finns med. Texten följer i huvudsak genren tidningsartikel.
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress och brödtext. 1-2 personer intervjuas. Även bild, bildtext finns med. Texten fungerar relativt väl i genren tidningsartikel.
Eleven följer instruktionen. Artikeln innehåller: rubrik, ingress och brödtext. 1-2 personer intervjuas. Även bild, bildtext finns med. Texten fungerar väl i genren tidningsartikel.
Innehåll
I elevens artikel besvaras på ett kortfattat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har viss koppling till "Döden finns liksom" och de framställs på ett i huvudsak genomtänkt sätt.
I elevens artikel besvaras på ett utvecklat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har koppling till "Döden finns liksom" och de framställs på ett genomtänkt sätt.
I elevens artikel besvaras på ett välutvecklat sätt frågorna: när?, var?, hur? och vem/vilka? Händelser och personer har tydlig koppling till "Döden finns liksom" och de framställs på ett genomtänkt och trovärdigt sätt.
Eleven skriver intervjuer.
Eleven skriver intervjuer väl och anpassar dessa till texten.
Stuktur
Artikeln är enkelt berättad och är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Artikeln är sammanhängande och stukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom styckeindelning, underrubriker, lämplig ingress och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Artikeln är sammanhängande och välstukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, underrubriker, samt effektiv ingress och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt och passar innehållet i artikeln.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i artikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och och passar innehållet i artikeln väl.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande.
Tempusbruket stör inte förståelsen av artikel.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt i större delen av artikel.
Tempusbruket används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skrifttspråkets normer för stavning och skiljetecken.
Eleven följer väl skrifspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven följer uppgiftsinstuktionen. Artikelns innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.