Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden formar och formas

Skapad 2020-10-29 16:04 i Storkskolan Sjöbo
Arbete i geografi om jorden och hur den formas och förändras. Vi ska inhämta kunskap kring: - jordens olika lager - jordens omloppsbana - jordens resurser - centrala begrepp
Grundskola 6 Geografi
Hur gick det egentligen till när jorden skapades, vilka tecken kan man se på detta idag och vad innebär olika typer av naturkatastrofer för oss?

Innehåll

När vi läst klart ska du kunna:

 • redogöra för jordklotets uppbyggnad och jordytans struktur med fokus på kontinentaldriften och gränser mellan plattor.
 • ge exempel på yttre och inre krafter och förklara hur de samverkar i bergarternas kretslopp.
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Detta kan du lära dig genom att:

 • Vara aktiv under lektionerna.
 • Delta muntligt i diskussioner.
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Svara på repetitionsfrågor i Classroom

Vi kommer använda oss av följande material:

 

        Gleerups

        Egna erfarenheter

        Händelser i världen

        Filmer

     

 

Centralt innehåll

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion.
 • Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Jorden formar och formas

Rubrik 1

Nivå 1
Förmågan bedömd Kunskapskraven ej uppfyllda
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Ge E 4-6 Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att med stöd föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Ny aspekt
Ge 4-6 Livsmiljöer Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande
eleven kan på ett enkelt sätt med stöd förklara hur jorden är uppbyggd och formas
eleven kan på ett enkelt sätt förklara hur jorden är uppbyggd och formas
eleven kan på ett utvecklat sätt förklara jordens uppbyggnad och använder då relevanta begrepp
eleven kan på ett utvecklat sätt förklara jordens uppbyggnad och använder sig av relevanta begrepp. Eleven kan också redogöra för konsekvenser av människans påverkan genom markutnyttjande
Ny aspekt
naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
eleven kan på ett enkelt sätt med stöd redogöra för plattektonik och/eller erosion
eleven kan på ett enkelt sätt redogöra för plattektonik och/eller erosion
eleven kan på ett utvecklat sätt redogöra för plattektonik och/eller erosion
eleven kan på ett utvecklat sätt redogöra för plattektonik och erosion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: