Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-10-29 16:59 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 3 Svenska
Att skriva, läsa och samtala är centrala förmågor som vi tillsammans ska fortsätta att utveckla under årskurs 3.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet 
Läsning 
- Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. 
- Du förstår vad du läser och kan återberätta på ett enkelt sätt vad texten handlar om. 
- Du kan diskutera det du läst och koppla det till saker du själv varit med om.
- Du visar förståelse för det du läst genom att återge delar av innehållet och besvara frågor både muntligt och skriftligt. 

Skrivning 
- Du kan skriva enklare texter på datorn och med en handstil som går att läsa. 
- Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. 
- Du använder stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken. 
- Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och avslutning. 
- Du kan skriva en faktatext utifrån nyckelord eller där du hämtat egen information från angiven källa som du granskat. 
- Du skriver så att det är tydligt vad texten handlar om (röd tråd). 
- Du kan använda bilder för att göra det du vill berätta med din text tydligare. 
- Du kan förbättra din text efter att du fått respons. 
- Du kan ge kamratrespons på en kompis text. 


Samtal 
- Du kan prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker. 
- Du kan berätta om saker som händer i din vardag så att det är lätt för den som lyssnar att förstå. 
- Du kan ge, ta och följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Undervisning - arbetssätt 
- arbeta med "läsfixarna" för att utveckla olika läsförståelsestrategier. 
- arbeta med läsförståelse både genom att läsa på papper och på dator. 
- arbeta med Nyckeln till skatten (läsebok).  

- läsa texter och böcker enskilt och i grupp, både på papper och på datorn.

- källkritik
- lyssna på högläsning av skönlitteratur och andra andra texter. 
- läsa enkla faktatexter och träna på att återge grundläggande delar av faktan, både muntligt och skriftligt. 
- skriva texter med röd tråd och med inledning, handling och avslutning utifrån stödstrukturer. 
- skriva korrekta meningar med punkt och stor bokstav både på datorn och med penna. 
- arbeta med några vanliga stavningsregler utifrån Livet i Bokstavslandet och läromedlet Veckans ord. 
- kunna söka information från en angiven digital källa samt kritiskt granska källan utifrån kriterier. 
- arbeta med kamratrespons 
- bearbetning av text. 
- muntliga framställning i liten grupp.
- lyssna på en kompis när han/hon berättar om vardagsnära händelser.

Elevinflytande 
Eleverna kommer under arbetets gång få vara med och påverka arbetssätt och innehåll med kursplanen som utgångspunkt: 

Bedömning 
Du bedöms kontinuerligt under lektionerna genom ditt deltagande och hur du tar dig an och genomför arbetsuppgifterna. Dina kunskaper dokumenteras i matriser tillhörande ämnet svenska. Du kommer också bedömas summativt vid terminens slut. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: