Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetiska uttrycksformer-Stubben

Skapad 2020-10-29 19:05 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Väcka intresset för estetiska uttrycksformer genom att få möta olika material och materialvariationer. Materialet enskilt och tillsamamns. Få ytrycka sig genom drama i olika former och musikgenrer.

Innehåll

Metod:

Varje barn ska få uppleva:

- musik av varierande influenser.

- skapande med varierande material.

- drama på olika sätt.

- lärmiljöer där fantasin får skapa leken.

 

Hur:

Pedagogerna planerar och skapar förutsättningar till att barnen får möta dessa punkter.

Planera och strukturera inför aktiviteten och genomföra dessa tillsammans med barnen i mindre grupper och helgrupp.

 

Mål: Att varje barn får utforska samt uppleva en mångfald av skapande processer såsom lek, bild, rörelse, sång, drama och musik.  Att varje barn får uttrycka tankar och reflektioner med olika språk och skapande processer. 

 

Utvärderas december 2020 samt juni 2021. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: