Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik i mötet med estetiska uttrycksformer-Stubben

Skapad 2020-10-29 19:31 i Funbo förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi vill genom estetiska uttrycksformer låta barnen uppleva samt utforska matematik.

Innehåll

 

Vad är matematik?
Mycket ryms inom begreppet matematik:

Det fetstilta arbetar vi särskilt med på Stubben.

 

*       Såsom rumsuppfattning; kroppsuppfattning, storlek, form och placering

*       Sortera

*       Klassificera

*       Jämföra

*       Mönster

*       Geometriska objekt

        Mätning; längd, volym, vikt, tid, temperatur,
 area, vinklar

*       Statistik

*       Grundläggande taluppfattning

*       Symboler, bilder och streck

*       Siffror

*       Problemlösning

Mål:

Att varje barn får utforska samt uppleva matematik i en variation av skapande processer såsom  undervisning utomhus och inomhus i olka miljöer. och erbjuda barnen en mångfald av material. I aktiviteter och lek utmana dem i matematiska begrepp och uttryck.

Metod: 

Varje barn ska få uppleva:

* färger

* antal

* lägesord

* turtagning

* samspel

* mönster

*  former

* sortering

i en variation av material. 

Hur:

Genom att spela spel, lägga pussel, måla/rita , leka med magneter med en variation av färger, sortera material efter färger, former, storlek, antal mm,

Genom dans och drama få uppleva med kroppen storlek, antal mm. 

Använda ord som är matematiska som tex lägesord, antalsord, färger, mängdord, längdord mm. 

Vi pedagoger är aktivt närvarande/härvarande och hjälper barnen att få matematiska begrepp/ord 

 

 • I leken med magneter utövar barnen också praktisk matematik.  Hur många spik kan fastna?

 

            Skiljer sig magneterna åt? Vilka är starkare/svagare? Det matematiska språket kan

 

            utvecklas och förfinas genom ett medvetet val av material  som barnen har tillgång till.

 

            (Anthony Furness, Förskolan )

 

 

När:

I de dagligt planerade aktiviteterna samt i spontana tillfällen när barnen visar intresse. 

 

Utvärderas juni 2021. 

 

 
 
 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: