Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-5

Skapad 2020-10-29 20:09 i Sunnerstaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 5 Musik
Vi sjunger och spelar tillsammans!

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna;

 • Sjunga på olika sätt, t ex  Kanon och växelsång.
 • Spela  instrument i grupp. 
 • Imitera/härma rytmer, toner och rörelser.
 • Lyssna och associera till musik, berätta vilka tankar, känslor och bilder du får om musiken du lyssnar på
 • Instrument, veta hur de ser ut, vad de heter och till vilken instrumentgrupp de tillhör
 • Musiksymboler, som t.ex notvärden, ackordbeteckningar, tabulatur

Innehåll

Du tränar på att;

 • Sjunga, vi bygger upp en sångrepertoar. Du tränar på att härma och lyssna in och att använda din röst på olika sätt.
 • Arbeta med rytmer. Du härmar rytmer med kroppen, du klappar och gör rörelser. Du tränar på att lyssna in och följa musiken.
 • Du tränar på att kunna spela ett enkelt trumkomp.
 • Improvisera och skapa egen musik med hjälp av en mall.
 • Arbeta i grupp, samarbeta och eventuellt delta i framförande vid skolans gemensamma aktiviteter. (åk5)
 • Spela på ackord på ett ackordinstrument samt en enkel melodi  (åk5)
 • Lyssna på olika instrument och att lära dig namnen på dem, vilken instrumentgrupp de tillhör och hur de låter.
 • Förstå olika musiksymboler som notvärden och ackordbeteckningar.
 • Kunna vad tonerna heter, grundläggande musikteori.

Genomförande

Musiklektionerna som är 45 min långa har vi en gång i veckan. På musiklektionerna tränar vi innehållet.

 

Redovisning

Vi redovisar på lektionerna: Deltar i musicerandet med sång och spel på instrument. Gör enklare analyser av hur musiken låter, när vi spelar själva och på musik vi lyssnar på. Visar skriftligt eller muntligt på kunskap om olika musiktermer/ord.

Elevinflytande

Eleverna får vid tillfällen välja sånger och ta ansvar i grupparbete och eget arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Musicerande instrument
Förmågan att
Eleven prövar på och deltar på ett aktivt sätt med att spela ett ackord på gitarr eller keyboard
Eleven bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med 1 ackord
Eleven bidrar till ackompanjemang på ett ackordinstrument med 1-3 ackord med tajming
Musicerande sång
Förmågan att
Eleven prövar på och deltar på ett aktivt sätt i den gemensamma sången.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Musikkunskap, analys
Eleven kan pröva på att resonera kring sitt egna och andras musicerande. Eleven kan också pröva på att uttrycka sig enkelt om den egna musikupplevelsen och ge exempel på hur musik påverkar människor
Eleven är på god väg att kunna resonera kring sitt egna och andras musicerande, att uttrycka sig enkelt om den egna musikupplevelsen och ge exempel på hur musik påverkar människor
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande. Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: