Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek och socialt samspel - Hedemora Kommuns förskolor

Skapad 2020-10-30 07:34 i Stallgården Hedemora
Förskola
Övergripande planering kring arbetet med lek och socialt samspel i Hedemora kommuns förskolor. Används också som underlag inför utvecklingssamtalet.

Innehåll

Syfte:

Syftet är att arbeta med barnens förmåga till lek utifrån läroplanens mål.

 

Mål:

Förskolan ska ge barnet förutsättningar att:

 • Utveckla sin lekförmåga
 • Utveckla sin förmåga till socialt samspel i lek
 • Utvecklas i stimulerande, planerade, pedagogiska lekmiljöer

 

Hur ser vi att barnet utvecklas mot målet:

Socialt samspel

Lek

Barnet visar intresse för andra.  T ex lyssna, iaktta, tar kontakt med hjälp av pedagog eller själv. 

Barnet visar förmåga till turtagning, samförstånd, ömsesidighet. 

Barnet tar hänsyn till och förstår andra människors situation samt har en vilja att hjälpa andra. 

Barnet förstår sociala regler i lek (stöd av vuxen, självständigt).

Barnet utvecklas i leken (ensamlek, bredvidlek/parallellek), rollek (ensam eller tillsammans med andra).

Barnet tar kontakt med andra med hjälp av pedagog eller självständigt. 

 

 

 

Metod för uppföljning/utvärdering:

 • Nulägesanalys
 • Kartläggning
 • Observationer 
 • Dokumentation

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: