Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolans fritidshem, åk F-1, Språk och kommunikation, Samlingar

Skapad 2020-10-30 07:43 i Centralskolan Kristianstad
Mall fr baklängesplanering fritidshem
Grundskola F – 1
Genom våra samlingar på Centralskolans fritidshem så blir eleverna delaktiga i skolans fritidsverksamhet.

Innehåll

 

Lärmål: Eleverna ska ta del av och bli delaktiga i fritids verksamhet. 

Beskriver vad eleverna ska lära med en tydlig koppling till LGR 11. När mål formuleras blir förmåga och centralt innehåll, verksamhetens behov samt elevernas intressen viktiga utgångspunkter.

Förmåga som ska utvecklas: Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.

Centralt innehåll: Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Konkretisering: Vad händer på fritids och vad har vi gjort och varför? Vad har du lärt dig på fritids?Utvärdering

Beskriver hur pedagoger och elever ska undersöka hur väl mål har uppnåtts. 

Hur kan du se att eleverna har lärt sig?

  • Observationer hur eleverna deltar i samlingen, genom hur de lyssnar, uttrycker sig och framför sina åsikter och tankar.

 

Hur ska eleverna visa att de har lärt sig?

  • Genom deras delaktighet i samlingen, samt hur de reflekterar över ämnet som berörs i dåvarande samlingUndervisning

Beskriver de aktiviteter och det innehåll eleverna kommer att få möta för att nå målen.

  • Daglig samling vid mellanmålet med hjälp av bild stöd.                         Gå igenom veckan och dagens ordning.                                                Reflektera och utvärdera olika aktiviteter löpande under veckan, och ge förslag på kommande aktiviteter.                                                                           

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: