Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-10-30 07:59 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi kommer att fokusera på matematik med hjälp av Räkne-Reza. Vi kommer att titta lite närmare på former, mönster, antal och siffror.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Läroplan:

- förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 • Syftet med  undervisningen är att barnen ska ha fått prova på och känna igen de olika matematiska begreppen.

 • Undervisningen kommer att genomföras i olika grupper och ibland storgrupp. Vi kommer att  ha samma område i  ca två veckor, så att barnen känner igen övningarna och får en förståelse hur de fungerar. Vi kommer att använda oss av naturen eftersom vi har skogen som tema. Andra verktyg som kommer att användas är lärplattor och stenciler. 

 • Vi kommer att ställa frågor till barnen efter varje övning. Där vi också kommer att använda oss av tummesystemet som mätinstrument , där det är enkelt för barn att ge feedback. Vissa barn har svårt att reflektera i grupp och då blir detta ett bra sätt att få vara med på sina villkor. Barnen får också komma med sina egna tankar och förslag.

 • Undervisningen kommer att genomföras för barngruppen där vi pedagoger är närvarande-

 • Pedagogerna kommer att planera och genomföra tillsammans, där vi lär av varandra. Vi dokumenterar och reflekterar efter varje tillfälle.

 • Målet med undervisningen är att alla barn ska få träffa Räkne-Reza och vara med på de aktiviteter som erbjuds.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: