Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2-3 20/21

Skapad 2020-10-30 09:03 i Friskolan Metis Grundskolor
Vi sjunger unisont och i kanon, leker musiklekar och arbetar med puls, takt och rytm. Ämnet musik finns med som en naturlig del av skolans temaarbeten under året.
Grundskola 2 – 3 Musik
I musiken ska vi sjunga, dansa, klappa, spela, lyssna, låta, känna och skapa!

Innehåll

Undervisning

Som tidigare har vi musik en gång i veckan och under läsåret fortsätter vi att sjunga mycket tillsammans. Växelsång, kanon och unison sång.

I början av terminen övar vi lägersånger att sjunga på lägerskolan på Flämslätt i september. 

Mot slutet av höstterminen ligger fokus på lucia- och julsånger för att kunna spela in en kort film som en del av vårt digitala luciafirande.

Under läsåret kommer vi att arbeta med notvärden såsom helnot, halvnot, fjärdedels- samt åttondelsnot. Med notvärden som utgångspunkt skapar vi egen musik. Det färdiga resultatet spelas in och läggs in i elevernas lärloggar i Unikum.   

Vi spelar på enkla rytminstrument och ukulele samt lyssnar på hur instrument låter i olika musikaliska sammanhang. 

Vi arbetar också med puls, takt och rytm.

I möjligaste mån arbetar vi ämnesövergripande och kopplar ihop musikundervisningen med de aktuella temaområden som skolan arbetar med.

Under läsåret bedöms hur du utvecklar din förmåga att:

- sjunga tillsammans med andra.

- hantera enkla rytminstrument samt ukulele. 

- skapa musik tillsammans med andra.

- samtala kring text och musik.

- lyssna på musik och berätta om det. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,
  Gr lgr11
 • får möjligheter att arbeta ämnesövergripande
  Gr lgr11
 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: