👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.45-v.51

Skapad 2020-10-30 09:14 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Presentera sin familj och berätta om tiden på franska.

Innehåll

Innehåll 

Kunskapsområde: 

Eleven ska lära sig några släktord på franska och att presentera sin familj 

Eleven ska lära sig om klockan är och veckodagar och skolämnen 

Eleven ska lära sig berätta om varifrån han kommer. 

Grammatik: 

Possessiva pronomen 

Verbet être, att vara 

 

Bedömningsunderlag: 

Deltagande i klassrummet

Läxförhör varje torsdag. (Läxan läggs i Teams och i Quizlet) 

Prov 2 läggs på torsdag v. 49 (information om prov läggs i Teams)

Matriser

M2
Moderna språk åk 6

E
C
A
Hörförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du hört. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du hört. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Läsförståelse
Du har uppfattat och förstått det mest väsentliga av det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet
Du har uppfattat och förstått det huvudsakliga innehållet och även en del tydliga detaljer i det du läst. Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet och detaljer
Du har uppfattat och förstått både helheten och flertalet väsentliga detaljer av det du läst. Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer
Skriftlig förmåga
Du skriver enkla meningar och kan också använda vissa fraser. Dina texter går att förstå även om de innehåller en del grammatiska fel.
Du skriver enkla men tydliga meningar som innehåller färre grammatiska fel som stör läsarens förståelse av texten. Texten är i de flesta fall ganska tydlig och är till viss del sammanhängande.
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar.
Interaktion Muntlig och skriftlig
Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Den du talar/skriver med förstår dig i de allra flesta fall.
Du uttrycker dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar. Den du pratar med förstår dig
Du skriver enkla och tydliga meningar med få grammatiska fel. Texten är i de flesta fall tydlig och har ett sammanhang då du visar att du kan uttrycka dig även i längre, sammanhängande meningar. Du uttrycker dig enkelt med ord, fraser och meningar. Det du säger är till viss del anpassat efter situationen och mottagaren. Den du pratar med förstår dig tydligt.