Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag och språket med Alfa-Beta Grupp rosa

Skapad 2020-10-30 09:08 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under november och december månad kommer vi att arbeta med språket i mindre grupper. Grupp Rosa kommer att undersöka språket, vi kommer att använda oss vår fantasi och ges möjlighet för språkliga uttryck både verbalt och kroppsligt.

Innehåll

Vad ska läras ut?

 

Lpfö 18
  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Syfte 

För att styrka barnen i deras språkliga utveckling och ge dem verktyg att kunna använda sig av kroppsspråk och ett verbalt språk.

Delmål

  • Ge barnen utökat ordförråd och förståelse för ord.
  • Ge barnen en ökad förståelse för hur de använder sitt kroppsspråk.
  • Ge barnen möjligheten att ställa frågor.  

 

Tillvägagångssätt och metod:

  • Vi kommer i mindre grupper att undersöka och reflektera kring jag och vi tillsammans med lärvännen Alfa-Beta.
  • Vi kommer att ha boksamlingar, med böcker som barnen själva får ta med.
  • Sångsamlingar där vi undersöker språk i kombination med rytmik och använder oss av lärandet genom leken - vi använder oss av ord som barnen visar intresse för och benämner dessa.

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom återkoppling från det förra undervisningstillfället, där barnen själva får möjlighet att se, koppla och undersöka vad vi gjorde förra gången.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

Grupp Rosa - de mellersta barnen på förskolan ålder 2-3.

 

Av vem genomförs undervisningen?

Pedagogerna på avdelningen Lille skutt.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: