Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen

Skapad 2020-10-30 09:36 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrar eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som rör barn: 1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 2. Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Innehåll

 

Vad:  Barnkonventionen

 

Varför:  Vi vill att barnen ska vara medvetna om deras rättigheter. Att bli medvetna om deras eget värde och att de ska känna sig viktiga och stolta över sin egen självständighet. Vi vill även att barnen ska kunna säga ifrån och be om hjälp, då de känner sig orättvist behandlade.

 

Hur:  Vi kommer under hela verksamhetsåret lyfta olika avsnitt ur barnkonventionen. Detta kommer vi göra genom att läsa böcker som innehåller det ämnet, se olika filmer med samma tema, dramatisera, diskutera, samtala och skapa med olika material och tekniker.

Vem:  Alla barn och pedagoger på Narren 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: