Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BARNSKRIDSKOSKOLAN 2020/2021

Skapad 2020-10-30 09:38 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
Undervisningen sker genom att vi åker till ishallen, tränar på ett lustfyllt, upplevelsebaserat sätt vår motorik. Om det ges förutsättningar erbjudes även upplevelsen av att åka på naturis.

Innehåll

 

SYFTE OCH MÅL
Syftet med Friluftsfrämjandets barnverksamhet är att vi ska stärka barnens olika naturkunskaper genom vistelser och olika ordnade aktiviteter i naturen under de olika årstiderna.

Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål, Skogsgrindens verksamhetsplan

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Vi undervisar med Friluftsfrämjandets barnverksamhet, Skridskoskola. Barnens behov av rörelse, spänning, upplevelser, upptäckter och social gemenskap tillfredsställs i en miljö som är naturlig och inte tillrättalagd.Vid 6 tillfällen besöker vi Marks ishall, där tränar vi tillsammans med mullebarnen från Skogsgrinden Hajom. Undervisningen sker genom att vi leker, sjunger och lär om isvett, samt tränar på att åka skridskor på ett lustfyllt sätt. Om vi ser att behovet finns, delar vi barngruppen i mindre grupper. Detta för att tillgodose allas behov. Om det finns förutsättningar är vi vid en naturis vid ett eller flera tillfällen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: