Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och klimatförändring

Skapad 2020-10-30 09:30 i Utvecklings- och stödenheten Härryda
Ser vi till historien har klimatet alltid förändrats. Vår jord har varit både varmare och kallare beroende på det varierande avståndet till solen, våra kontinenters rörelser och den kemiska sammansättningen i atmosfären. Tidigare klimatförändringar har tagit många tusen år, men nu ökar medeltemperaturen snabbare än normalt. Det beror främst på att vi människor bränner mycket fossil kol, olja och gas
Grundskola 6 – 9 Modersmål
Under de närmsta veckorna ska vi fördjupa oss i hållbar utveckling och klimatförändring. Vi människor har gjort oss beroende av fossila bränslen som olja, kol och gas för vårt energibehov. Sedan industrialismens början har vårt användande av fossila bränslen stadigt ökat. Kol var helt avgörande för den industriella utvecklingen och under det senaste århundradet har vårt användande av olja ökat dramatiskt. Vår fossil användning har lett till att jordens klimat förändras och att vi nu hotas av allvarliga klimatförändringar som gör att människor tvingas bort från områden som varit bebodda i generationer.

Innehåll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta språkutvecklande med text, frågor, ord och begrepp för att förklara de processer som verkar i omvärlden när det gäller sårbara platser och klimatförändringar. Vi kommer titta på film och ha diskussioner i mindre och större grupper. Vi kommer få möjlighet att fördjupa oss inom ett smalare område för att utveckla en djupare förståelse för ett specifikt område. 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer att kunna välja en kortare fördjupning inom något av områdena och ni kommer att kunna påverka arbetssätten under delar av momenten.  

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa detta muntligt och skriftlig under lektion, i samband med uppgifter och andra arbeten och redovisningar. Du kommer också kunna visa det i samband med ett skriftligt prov.

 

Kunskapskrav

Se kunskapskrav nedan.

Veckoplanering

Du kommer kunna hitta all planering på lärlogg

Uppgifter

 • هنا ستجدون جميع الملفات مع الواجبات المطلوبة.في حالة الغياب يجب عليكم الدخول الى التخطيط الأسبوعي وتتبعوا التعليمات والواجبات.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: