Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quels sont tes projets d'avenir? Fran 9 ht 20

Skapad 2020-10-30 09:41 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Qu’est-ce que tu feras après le bac? Tu voyageras ou tu travailleras? Peut-être tu veux te marier ou avoir des enfants?

Innehåll

Syfte

Att öva förmågan att formulera sig och kommunicera i skrift, samt utveckla förmågan att förstå.

 

Mål/konkreta mål

Att du skall

 • kunna uttrycka dina tankar och önskningar om framtiden på franska - skriftligt
 • Förstå hur  - futur simple- används.och kunna använda  futur simple i skrift.
 • Kunna förstå texterna i kap 2 - 2a+b
 • att du kan använda dig av uttrycket "il faut"
 • att du kan böja verben venir ( från kap 1) lire och connaître 

Undervisning

- se även planering + länkar i classroom

 • Vi arbetar med kap 2 i Chez nous 4 - textbok och övningsbok (läser, lyssnar, skriver, pratar)
 • har glosförhör samt andra läxor till torsdagar
 • genomgång och övning av futur simple + repetition av  futur proche
 • övar på att skriva och uttrycka tankar om framtiden
 • övar på uppgifter från nationella prov (läs - och hör)

 

 Bedömning v 48

 • 1 läsförståelse kopplad till kapitlet (2a+2b)+ 1 kortare allmän läsförståelse 
 • 1 kortare skriftlig text där du skriver om dina tankar/planer kring framtiden med hjälp av framtidsformen
 • verb + glosor från kapitlet

 

Reflektion

 • Jag är nöjd med .....
 • Jag behöver arbeta mer med....
 • För att lära mig det behöver jag..........

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9

Matriser

M2
Utvecklingsmatris Moderna språk; skriva

Din förmåga:

att uttrycka dig begripligt
stavning ord/uttryck
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en fransktalande
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en fransktalande person förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll på ett ganska tydligt sätt som en fransktalande person förstår utan större problem.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på franska.
att bygga upp ett innehåll
omfång sammanhang helhet detaljer
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med sammanhang.
Du uttrycker dig med sammanhang och tar även med en del detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
att bygga meningar och uttrycka samband
Du skriver mycket korta meningar.
Du skriver mest korta meningar men även några längre.
Du kombinerar korta och långa meningar.
Du varierar dina meningar och inleder dem på olika sätt.
att använda ord/uttryck
bindeord tidsuttryck yrken inledande ord
Du väljer enkla ord utan variation. Du gör dig inte alltid förstådd.
Du väljer enkla ord och gör dig förstådd. Du börjar använda sammanbindande ord.
Du försöker att variera ord och uttryck. Du använder några sammanbindande ord.
Du uttrycker dig med ett varierat förråd av ord och uttryck och binder ihop meningarna på flera olika sätt.
att använda grammatik (ej verb)
possessiva pronomen adjektiv nekande satser
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör en del fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatiska fel, dessa stör inte förståelsen.
att använda grammatik- verb
böja verben i futurum (futur simple)
Du böjer inte verben i futurum.
Du böjer något verb i futurum.
Du är medveten om hur man böjer verben i futurum men gör vissa fel ibland.
Du böjer verben i stort sett korrekt i futurum
att använda grammatik- verb
böja verb - övriga tempus (presens, passé composé, futurum med aller)
Du böjer inte verben ..
Du böjer något/några verb .
Du är medveten om hur man böjer verben men gör vissa fel ibland.
Du böjer verben i stort sett korrekt.
att börja meningar
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet ( t ex jag).
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
att anpassa språket efter mottagare, situaiton och syfte
Du tar ibland hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller att förklara sådant du tror att mottagaren inte förstår.
Du tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform eller använda slanguttryck i rätt sammanhang.

M2
Delar av kunskapskraven i Moderna språk (skriva)

E
C
A
Formulera sig i skrift och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förstå det man läser
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visa att man förstår
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: