Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi - blanda och skilja

Skapad 2020-10-30 09:46 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Kemi är ett spännande ämne där du lär dig hantera ämnen på ett säkert sätt och att förstå hur vanliga saker i naturen, kroppen och samhället fungerar. Du skall få utveckla din nyfikenhet och förmåga att undersöka din omvärld på ett naturvetenskapligt sätt.

Innehåll

MÅL

Kursplanen säger:

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

·       använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

·       genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

·       använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Under den här första terminen arbetar vi med dessa mål:

 • ·       Känna till regler för laborationer och hur man arbetar på ett säkert sätt
 •  
 • ·       Kunna genomföra laborationer utifrån givna instruktioner
 •  
 • ·       Kunna skriva enkla laborationsrapporter
 •  
 • ·       Kunna använda begrepp som beskriver ämnens egenskaper
 •  
 • ·       Kunna använda begrepp som gäller faser och fasövergångar
 •  
 • ·       Känna till och använda olika metoder för att separera ämnen

 

ARBETSSÄTT

Vi kommer att växla mellan

·       Genomgångar där ni antecknar

·       Laborationer och skriftliga rapporter

·       Läsa vissa avsnitt i NE:s digitala läromedel, med filmer och animationer

Lektionsinnehåll lägger jag på Classroom så att du kan repetera och följa med om du missat en lektion.

REDOVISNINGSFORM

Diskussioner och muntliga förhör

Laborationsrapporter enligt instruktion

BEDÖMNING

Jag bedömer fortlöpande:

·       Ditt sätt att laborera på ett säkert sätt

·       Hur du deltar i samtalet om kemin

·       Dina skriftliga rapporter

Matriser

Kemi - blanda och skilja

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Laborationer
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Säkerhet
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert ochi huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med godkoppling till kemiska modeller och teorier. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Teori
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: