Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkne-Reza

Skapad 2020-10-30 10:00 i Dibber Valpebo Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Räkne-Reza är en lärvän som finns för att stärka barnen i deras matematiska lärande och utveckling.

Innehåll

Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

  - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta 

  - förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

   

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

  Att skapa ett intresse och en förståelse för matematiska begrepp. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

  Barnens lärande kommer ske i samspel med andra. Deras tankar och idéer kommer tas till vara på för att skapa en mångfald i lärandet, vilket framgår av förskolans läroplan. Med frågorna vad, hur, när, varför och med vilka blir undervisningen meningsfull och en målstyrd process samt att den bildar en helhet för utveckling av barns kunskap och lärande. Vi kommer genomföra undervisningen i både hel- och mindre grupper med aktivt medforskande och närvarande pedagoger. Det kommer både ge utrymme för den fria leken och förberedande lekstationer med syftet att väcka barnens intresse för matematik, med hjälp av pedagogiskt material som finns i vår innemiljö, samt material från naturen. 
  Vi synliggör även matematiken i spontana uppkomna situationer, exempelvis i sortering och klassificering med pärlor, jämförelsebegrepp med pinn- och kottlekar i skogen. med mera. Digitala verktyg är också ett material som vi kommer använda för att synliggöra matematiken, för att hitta/väcka barnens lustfyllda intresse för exempelvis tal, former och matematiska begrepp.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

  Vi kommer att skapa möjlighet för barn/barn, barn/pedagog och barn/vårdnadshavare att reflektera genom att använda oss av våran reflektionsvägg i hallen med bilder och digitala fotoramen. Vi reflekterar tillsammans med barnen under samlingar, vid maten och under dagens gång, samt med hjälp av bilder och inlägg på Unikum.


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

  Samtliga barn på Regnbågen, med anpassade övningar och lärande utefter nivå samt intresse.

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

  Samtliga pedagoger i arbetslaget ansvarar över att undervisningen genomförs och dokumenteras samt reflekteras över. Vi lär av varandra och tar till vara på våra olika kompetenser där alla ansvarar för olika områden i undervisningen. Inläggen på Unikum delas upp bland oss pedagoger. 

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Målet med undervisningen är att skapa nyfikenhet och lust att lära, så att alla barn möter alla målområden i läroplanen som ingår i vår planering och att barnen får en större förståelse för matematik. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: