Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tallens projektplanering 2

Skapad 2020-10-30 10:35 i 181361 Förskolan Solrosen Stockholm Farsta
Förskola
Under höstterminen - 20 arbetar barnen med projekt Kompisklubben. Syftet är att skapa en fin gemenskap mellan barnen och att arbeta med värdegrundsfrågor.

Innehåll

 

 

Projektbeskrivning: 

Under hösten - 20 arbetar barnen med projekt Kompisklubben. 

SyfteAtt skapa en fin gemenskap mellan barnen och att arbeta med värdegrundsfrågor på olika sätt.

Tanken är att även när vi går till skogen och när vi har rörelseträning ska detta genomsyra verksamheten, dvs dessa ämnen kopplas samman.

Hur: I början av höstterminen arbetade vi mycket med gruppstärkande lekar, med att arbeta ihop barngruppen. Mycket tid lades på den fria leken där vi såg att gruppgemenskapen växte fram. Dock såg vi personal att vi behövde arbeta mer konkret runt detta. Utifrån ett barns ide, startade vi upp vår Kompisklubb.

Barnen har fått reflektera runt hur kan man vara en fin vän på olika sätt.

Vi har utgått från Linda Palms böcker: " Vi " och " Du". De böckerna lyfter vikten av att vara en god vän, att vara omtänksam, trösta varandra, hjälpa varandra, lyssna på varandra.

Sedan har barnen tecknat en känsla, tex hur känns det när man blir arg?

När vi har rörelseträning tränar barnen samarbete, vänta på sin tur, lyssna, diskutera. En av gångerna var uppgiften att tillsammans tre och tre krypa, gå mellan koner och stå i samma rektangel.

I skogen pågår mycket grupplekar, kojbygge, klättra i träd. Tillsammans reflekterar vi runt hur man tar hand om naturen, djur och växter, naturens kretslopp.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: