Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varg-gruppen

Skapad 2020-10-30 10:33 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Varg-gruppen består av barn födda 2017. Innehållet väljs utifrån avdelningens bamsetema, vårt årshjul och barnens intressen och behov.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Syftet med gruppen är att barnen ska få känna gemenskapen att ingå i en grupp på förskolan, och även lära känna varandra bättre.

Mål:

- Att barnen ska våga  ta plats och delta i den lilla gruppen.

- Att barnen även ska låta andra barn få chans att delta, dvs, vänta på sin tur.

- Att barnen ska kunna rikta sin uppmärksamhet och stanna i aktiviteten under hela grupptillfället.

 

 Se även läroplansmålen nedan.

Aktivitet och Metod: 

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Innehållet kommer därför variera från månad till månad beroende på vilken del av läroplanen vi fokuserar på just då. Innehållet anpassas också efter vårt Bamsetema så det blir en röd tråd i verksamheten. Innehållet anpassas även efter barnens intressen och behov. Gruppens namn har barnen varit med och bestämt. 

I varg-gruppen ingår alla barn på avdelningen som är födda 2017 tillsammans med Lisa som ansvarar för gruppen. En gång i veckan har vi grupp, tisdagförmiddagar. Ibland är vi utomhus och ibland inomhus beroende på barnantalet och aktivitet vi ska göra.

För att tydliggöra gruppens start och slut, inleder vi varje grupptillfälle med en ramsa och avslutar med en sång:

”Tjock och smalt, liten och stor. Lång där borta i grottan där vargen bor. Är han farlig? Å nej, å nej, han vill bara säga HEJ!”

”Nu är det slut för idag, (klapp, klapp) tack och adjö för idag (klapp, klapp), tänk vad gruppen gick fort och så mycket vi gjort, men nu är det slut för idag (klapp, klapp). 

Dokumentation

Vi dokumenterar grupptillfällena via unikum så att både barn, föräldrar och personal kan se vad vi har gjort i gruppen. Vi kopplar dokumentationerna till denna planering, vilket underlättar utvärderingen av gruppen vid terminens slut.

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna används och besvaras i rutan för analys och reflektion nedan endast för personalen (inte här i planeringen).

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: