Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - år 6

Skapad 2020-10-30 11:13 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med olika geometriska figurer och olika geometriska objekt. Vi ska också titta på olika namn för fyrhörningar och trianglar beroende på hur de ser ut. Några begrepp som handlar om cirkeln ska vi också gå igenom. Vi ska dessutom lära oss beräkna arean av trianglar och rektanglar.

Innehåll

Innehåll

Räkna ut arean av rektanglar och kvadrater.

Kunna använda  och cm².

Kunna räkna ut arean av en triangel med hjälp av basen och höjden.

Kunna räkna ut arean av sammansatta figurer. (rektanglar, trianglar och kvadrater.)

Benämna olika fyrhörningar och trianglar.

Kunna förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt. 

Kunna benämna olika geometriska objekt.

Arbetssätt

Vi kommer arbeta i par, i grupper och enskilt.

Vi kommer använda Matteborgen 6A, Bingel, Nomp och arbetsblad.

Vi kommer att stämma av med en för-diagnos och sedan en avslutande diagnos. 

Bedömning

Jag kommer att bedöma er utifrån ert arbete under lektionerna. Jag kommer också titta på de två diagnoserna. 

Jag kommer bedöma er i nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri - area och geometriska former

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
Kvadrater, Rektanglar och Trianglar, Även sammansatta figurer av dessa former
 • Ma  4-6
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets).
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets)
Eleven kan välja och använda i ändamåls enliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enklare beräkningar inom geometri (omkrets)
Kunna namnge och beskriva geometriska figurer
Olika fyrhörningar och trianglar. Även geometriska figurer i 3D t.ex. kon, cylinder och klot.
 • Ma  4-6
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt fungerande sätt.I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: