Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zu Besuch

Skapad 2020-10-30 11:33 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att lära dig att köpa biljetter till resa, boka ett hotellrum.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Hur köper man biljetter till en resa på tyska? Vad säger man när man vill reservera ett hotellrum?

Innehåll

Arbetssätt

Målet är att du ska kunna beställa biljetter till en resa på tyska. Du ska även kunna reservera ett hotellrum. 

Vi kommer bland annat att arbeta med materialet i Gleerups, Einheit 10: Zu Besuch. Vi övar på att lyssna på andra dialoger på Youtube.

I er dialog kommer ni att vara tre personer. Alla ska komma till tals ungefär lika mycket. Dialogen ska innehålla: 

  • diskussion om vart ni vill resa
  • köp av biljetter (antingen tåg, buss, flyg) 
  • val av en aktivitet som ni vill göra på resan
  • reservera ett hotellrum (val av rum, frukost, pris) 

Dessa scenerna ska ingå i en film som utspelar sig inför och under er resa. Ni kommer att få tid under lektionerna att spela in er film.

Redovisning och bedömning

Du kommer att bli bedömd på förmågorna att förstå tyska i tal och skrift, samt att kunna formulera sig i tal och skrift. Detta visar du genom er inspelade film (tala och förstå tal) och ett avslutande prov (skriva, läsa, lyssna).

I huvudsak kommer vi att utgå från filmen som ni kommer att sätta ihop. Men det är viktigt att du övar på orden och fraserna som vi kommer att gå igenom också, vilket du visar vid läxförhören.

Det är viktigt att du visar att du är aktiv under lektionerna vid muntliga övningar, hörövningar och när ni ska skriva manuset tillsammans.

Matriser

M2
Zu Besuch

Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Tala
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med fraser och meningar när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när du gör olika muntliga redovisningar
Lyssna och förstå
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Läsa
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla och tydliga texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla och tydliga texter.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla och tydliga texter.
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: