Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2020-10-30 11:25 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Vad gjorde människor på kvällen innan det fanns tv och datorer? Jo, de samlades runt elden och berättade historier för varandra. Berättelserna spreds muntligt från person till person i många generationer innan man började skriva ner dem. Eftersom många berättelser till slut blev nerskrivna lever de kvar än idag så att vi kan läsa spännande sagor.

Innehåll

Sagor
Läsa och skriva olika typer av texter

Vad gjorde människor på kvällen innan det fanns tv och datorer? Jo, de samlades runt elden och berättade historier för varandra. Berättelserna spreds muntligt från person till person i många generationer innan man började skriva ner dem. Eftersom många berättelser till slut blev nerskrivna lever de kvar än idag så att vi kan läsa spännande sagor.

Mål för ämnesområdet

Efter det här arbetsområdet ska du:

·         Känna till sagans historia

·         Veta vad folksagor och konstsagor är

·         Förstå hur sagor har påverkat vårt berättande idag

·         Känna till några kända sagor och sagoförfattare

·         Kunna skriva en egen saga med typiska sagoingredienser

Arbetssätt

·         Lärarledda genomgångar och samtal

·         Gemensam läsning av sagor

·         Olika skrivuppgifter kopplade till ämnesområdet, bl a skriva stafettsagor och skriva en egen saga

·         Titta på film


Tidsplan 

Veckorna 43- 49
 

 

Material

Undervisningen utgår från läromedlet Spegla språket 7, olika sagor och det material som presenteras i lektionsuppgifter. 

 

Tidsplan

Arbetet pågår veckorna 43–49

Vecka

Innehåll

Sidor i läromedlet Spegla språket

43

Sagornas ursprung
Bröder Grimm
Snövit och de sju dvärgarna och typiska sagotecken

s. 48-55

45

Folksagor

Sagans berättarkurva

Sagosamlingen Tusen och en natt

Sagan om ärthandlarens dotter

19-33 (textsamling)

 

 

46

Elevens val, onsdag

Typiska sagoingredienser

Stafettsagor

 

47

Muntlig presentation av stafettsagorna
Konstsagor

Kejsarens nya kläder

s. 64-71

48

Bedömningsuppgift: skriva saga

 

 

49

Film

 


Bedömning

✶saga                                                       

 

Bedömningsmatris

 

 

               E

            C

             A

Innehåll

Din saga innehåller enkla gestaltande beskrivningar till exempel t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.

 

Sagan har en enkel spänningskurva.

 

 Du använder typiska sagoingredienser på ett enkelt sätt.

Din saga innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.

 

Sagan har en relativt komplex spänningskurva.

 

 

Du använder typiska sagoingredienser på ett utvecklat sätt.

Din saga innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, sagomiljöer och otroliga händelser.

 

 Sagan har en komplex spänningskurva.

 

 Du använder typiska sagoingredienser på ett välutvecklat sätt.

Struktur

Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.

Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.

 

Texten har en struktur som passar en saga, t.ex. att du använder titel, inledning och avslutning med sagokänsla.

Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.

 

Texten är välstrukturerad, t.ex. att du använder titel och en effektiv inledning och avslutning som passar utmärkt till en saga.

Språk

Ordvalet är enkelt.

 

 

 

Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.

 

 

 

 

 

 

Tempus fungerar i huvudsak.

Ordvalet är varierat.

 

 

 

Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar och inleder dessa på olika sätt.

 

 

 

Tempus fungerar relativt väl.

Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten.

 

 

Meningsbyggnaden är välfungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar och inleder dessa på olika sätt.

 

 

 

Tempus fungerar väl.

Skrivregler

Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.

Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.

Du följer väl normer för stavning, stor bokstav och skiljetecken.

 

 

 

Ge respons

Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.

Bearbeta text

Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i relativt fungerande sätt.

Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett välfungerande sätt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: