Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Teknik förr och nu & tekniska system

Skapad 2020-10-30 12:13 i Duveds skola Åre
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Blev du nyfiken? Häng med på resan genom teknikens underbara värld!
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system? Har du något tekniskt system hemma hos dig? Har du använt dig av något tekniskt system i dag? Svaren är "Ja" på de två sista frågorna. Blev du nyfiken? Häng med på resan genom teknikens underbara värld!

Innehåll

 

Det här kommer arbetsområdet innehålla:
I läroplanen står att du ska arbeta med vanliga tekniska system i hemmet och i samhället. Vi ska även arbeta med hur de har förändrats över tid samt vad olika val får för konsekvenser för oss. Vi ska även samtala om tekniska lösningar och använda ord och begrepp som hör dit.

Vi ska ta reda på vad tekniska system är.
Varför finns det olika system i samhället?
Vilka delar ingår?
Vad förflyttas i systemet?
Vilka begrepp är viktiga att kunna då vi pratar om tekniska system?

 

Så här kommer du att få arbeta:

Vi kommer att börja med att se filmerna "välkommen till staden" från ur.se. Därefter kommer vi sammanfatta och diskutera vad tekniska system är för något. Vi kommer att diskutera hur dessa tekniska system har förändrats över tid. Hur ser det ut idag, hur såg det ut förr? Vi kommer titta extra noga på jordbruket och dess utveckling, hur har det förändrats över tid och vart är teknikutvecklingen på väg någonstans? Till vår hjälp kommer vi använda oss av material och filmer från "bonden i skolan" och "Teknikspararna". Vi kommer även använda oss av Kahoot där vi kommer att göra olika quiz kring ämnet. 
 
Som avslutning på arbetsområden kommer du få skapa en text och en ritning över ditt "Framtida samhälle". Du ska planera och göra aktiva val över: 
-hur elektriciteten till ditt samhälle ska tillverkas. 
-hur man ska ta hand om soporna.
-hur ska bostäderna vara utformade.
-hur ska transportsystemet se ut i ditt samhälle, vilka drivmedel ska användas. 

 

Så här kommer du bli bedömd:

En formativ bedömning kommer att ske löpande (bland annat så kommer jag att titta på din delaktighet i diskussioner och övningar i klassrummet). Jag kommer bedöma ditt skriftliga arbete om ditt "Framtida samhälle". Där kommer jag titta på hur du motiverar dina val samt vilka faktakunskaper  och begrepp du använder sig av. Vi kommer även att göra olika quiz längs vägen. Jag kommer också titta och bedöma dina skisser och ritningar som du gör över ditt samhälle. Som avslutning på arbetsområdet kommer vi att genomföra ett litet test.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniska system

Tekniska system

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmågan att känna till och analysera tekniska lösningar och veta vad de gör för nytta och hur de fungerar.
Jag känner till någon teknisk lösning och kan berätta mycket kort varför vi har den.
Jag känner till någon teknisk lösning och kan berätta om hur den fungerar i stort och varför vi har den.
Jag känner till några tekniska lösningar och kan berätta om hur den fungerar och vad vi har för nytta av dem samt hur dessa fungerar.
Jag känner till flera tekniska lösningar och kan berätta om hur dessa fungerar. Vad vi har för nytta av dem samt hur dessa fungerar. Jag kan se samband mellan andra tekniska lösningar som liknar någon av dem.
Förmågan att värdera konsekvenserna av de val vi gör då vi använder olika tekniska lösningar. Hur påverkar det människan? Hur påverkar det samhället och miljön?
Jag kan nämna någon konsekvens för människan. Jag kan kort förklara något som är bra och mindre bra med den tekniska lösningen.
Jag kan nämna någon konsekvens för människan och någon för samhället eller miljön. Jag kan förklara något som är bra och mindre bra med den tekniska lösningen för något av dessa.
Jag kan nämna några konsekvenser för människan, samhället och miljön. Jag talar om något som är bra och mindre bra med den tekniska lösningen för dessa.
Jag kan nämna några konsekvenser för människan, samhället och miljön. Jag förklarar vad som är bra och mindre bra med den tekniska lösningen för dessa aspekter. Jag kan även förklara om någon förbättring av den tekniska lösningen och redogör då kort.
Förmågan att analysera vad som ligger bakom att tekniska lösningar har förändrats från förr fram till nutid.
Jag kan berätta om någon teknisk lösning och hur den har förändrats mycket kort.
Jag kan berätta om någon teknisk lösning och hur människans, samhällets eller miljöns behov har styrt hur dessa har förändrats över tid. Jag kan göra någon jämförelse med nutid.
Jag kan berätta om några tekniska lösningar och hur människans, samhällets och miljöns behov har styrt hur dessa har utvecklats över tid. Här berättar jag även om någon fördel och nackdel med dessa. Jag kan göra några jämförelser med nutid.
Jag resonerar välutvecklat utifrån några tekniska lösningar och hur människans, samhällets och miljöns behov har styrt hur dessa har utvecklats över tid. Här berättar jag även om fördelar och nackdelar med dessa. Jag kan göra flera jämförelser med nutid.
Förmågan att benämna och samtala om ord och begrepp om tekniska lösningar. Ex. system, konsekvenser, lagrar, bevarar, transporterar, innesluter, förändrar, reglerar, funktion, flöde, komponenter, input och output.
Jag nämner något ord eller begrepp i samtal.
Jag nämner några ord eller begrepp i samtal eller i skrift. Här visar jag att jag förstår några och att de flesta används i rätt sammanhang.
Jag nämner flera ord och begrepp i samtal och i skrift. Jag visar att jag förstår flera och att de används i rätt sammanhang.
Jag nämner flera ord och begrepp i samtal och i skrift. Jag visar att jag förstår flera och använder dessa obehindrat i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: