Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1, Komp HT 20. Studieenhet 1. Cellen, vävnader, organ och organssystem

Skapad 2020-10-30 12:29 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Medicin
Allt börjar med cellen. Upptäck hur människokroppen fungerar och är uppbyggd med start från cellen och dess funktion. Att känna till allmänna symtom och vad de vanligtvis orsakas av är viktigt i kliniska observationer av en vårdtagare. Cancer i olika former är något de flesta kommer i kontakt med - här lär du mer om denna sjukdom.

Innehåll

Studieenhet 1

Cellen, vävnader, organ och organsystem

Allmänna symtom och tecken på sjukdom. 

 

Cancer och cancersjukdom 

 

Efter denna enhet ska du:

Ha kunskaper om cellens uppbyggnad och funktion.                                                                   

Ha kunskap om de olika organsystemen.  

Ha kunskap om tidiga symtom vid cancer.           

Ha kunskap om vanliga begrepp inom medicinsk terminologi.

Genomgång/ Föreläsning

Cell, vävnad, organ och organsystem.

Allmänna symtom och tecken på sjukdom 

Cancersjukdomar 

 

Kurslitteratur

Medicin 1. Urban Gillå, Sanoma Utbildning AB, 2011.

Sidor: 36-49, 50-63, 65-69

Valfri referenslitteratur/internetsidor . Skall dock anges vid inlämning av uppgifter

 

Inhämta kunskaper från aktuell litteratur och föreläsningsmaterial (pdf) samt

https://www.1177.se/Orebrolan/sjukdomar--besvar/cancer/ 

https://www.1177.se/Orebrolan/liv--halsa/sa-fungerar-kroppen/celler-och-vavnader/ 

för att bearbeta ämnesområdet och utför sedan studiearbete 1.

Uppgifter

  • Med 1 Studiearbete 1.Cellen, vävnader, organ och organsystem. Cancer. Allmänna symtom

Matriser

Med
Medicin 1, studieenhet 1

Medicin 1, 150 poäng Kurskod: MEDMED01

Ämne: Medicin Kurser i ämnet: Medicin 1, 150 poäng Medicin 2, 100 poäng. Ämnet Medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns också inslag av vårdvetenskap. Ämnet behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet Medicin ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människans fysiska, psykiska och sociala förutsättningar vid hälsa och ohälsa. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om orsaker, symtom, diagnoser, behandlingar, vård och omsorg vid olika sjukdomar samt förmåga att handla vid akuta sjukdomar och skador. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att observera och rapportera förändringar i patienters och brukares hälsotillstånd. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i medicinsk terminologi som bidrar till kommunikativ förmåga inom området. Undervisningen ska genom praktiska övningar leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra första hjälpen och hjärtlungräddning. Undervisningen i ämnet Medicin ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 1. Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet. 2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. 6. Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Minnas/ Förstå
Tillämpa/ Analysera/ Värdera
Skapa
Syfte
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Syfte
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Eleven ger exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Syfte
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi
I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: