Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse HT-20

Skapad 2020-10-30 12:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Fysik
Jorden och månen, människor, bilar och båtar - allting rör sig i förhållande till varandra. Precis hur det går till har människan funderat på och undersökt i alla tider. I drygt 300 år har vi kunnat beskriva och förklara att det behövs en kraft för att skapa eller bromsa en rörelse. Det var engelsmannen Isaac Newton som kom på det. På slutet av 1600-talet presenterade han sina idéer om sambandet mellan rörelser och krafter i boken Principia. Hans beskrivningar var så viktiga att vi använder dem än idag.

Innehåll

Konkretiserande mål:

 • Identifiera olika slags krafter
 • Förändring av krafter skapar rörelse
 • Hur kunskaper om krafter påverkat våra liv
 • Hur vi kan använda mätinstrument för att mäta sträcka, hastighet, tid och krafter samt vilka samband som finns mellan dessa storheter.
 • Resonera kring vardagliga fenomen som balans, tröghet och fritt fall.

 

Undervisning:

 • Genomgångar med bilder, begreppskartor, filmer och föreläsningar.
 • Språkutvecklande undervisning med läsning och övning av ämnesspecifika begrepp.
 • Utförande och dokumentation av systematiska undersökningar.

 

Bedömning:

 • Begreppstest
 • Resonemangsfrågor
 • Utförande av systematisk undersökning samt användandet av redskap och material.

Matriser

Fy
Fysik 7-9

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepsskunskaper
Du har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Fysikaliska samband
Du kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband i naturen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband i naturen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: