Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

That's life, engelska år 9

Skapad 2020-10-30 12:48 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 8 – 9 Engelska
Vi arbetar med texter och övningar om olika förutsättningar i livet och olika delar av världen, kamratskap etc. Samtidigt tränar vi på grammatik och ordförråd. Avslutande uppgift; podcast.

Innehåll

 

That’s life!

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med milstolpar i livet och olika förutsättningar i olika delar av världen. Alla ska ges möjlighet att träna på att förbereda och genomföra någon form av muntlig presentation. Under arbetet inför presentationen övar vi vår läsförståelse samt förmåga att välja ut och värdera material. När vi lyssnar på andras presentationer får vi möjlighet att öva vår hörförståelse.

Målet är även att vi tillsammans, med hjälp av övningar och diskussioner, får chans att utöka vårt ordförråd, befästa våra grammatikkunskaper samt träna på att föra samtal på engelska.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du ska kunna förbättra förmågan att kommunicera muntligt på engelska med andra samt ta till dig information och ny kunskap. 

Området ger oss även möjlighet att lära oss mer om engelsktalande länder. Kunskap om personer och händelser är viktig för att öka förståelsen för andra människor.

 

Hur ska du lära dig det?

 

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Fokus ligger på muntlig framställning.

 

 

Vilket material kommer du använda?

 

 • Utdrag och texter ur Good Stuff D, textbook och workbook samt annat textmaterial i classroom

 • Grammar; pronomen, “det”, “man”, workbook s. 128-131, much/many/every/each, workbook

 • Eventuella övningar online, t.ex. urplay.se, grammar links

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom olika typer av uppgifter/övningar. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper. Du deltar aktivt och bidrar till arbetsro under lektionstid.  

 

Dessutom genomför vi följande examinationer:

 

 • Muntlig presentation/samtal (i grupp) eller spela in podcast (i grupp)

 • Läsförståelse v. 45.

 

För alla examinationer ges tid till förberedelser och/eller arbete under ordinarie lektionstid. Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

 

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång

 • Återkoppling muntligt eller skriftligt efter genomförd presentation.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: