Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendom 2020

Skapad 2020-10-30 13:30 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 – 8 Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är centralt i den mänskliga kulturen. Religion har funnits i alla tider i alla samhällen. Att ha kunskap om religioner är därför viktigt för att kunna förstå andra människor och kulturer.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Rogers mål

 • Du ska kunna några viktiga händelser och platser i kristendomens historia.
 • Du ska på ett enkelt sätt kunna beskriva kristendomens grundtankar.
 • Du ska känna till och kunna redogöra för de tre olika riktningarna inom kristendomen.
 • Du ska känna till och kunna redogöra för viktiga kristna högtider.
 • Du ska känna till och kunna förklara några kristna symboler.
 • Du ska känna till hur bibeln är uppbyggd och hur man hittar i den.
 • Du ska kunna berätta lite grand om vem Jesus var och vad han gjorde.

 

 

 

 

 

För att nå målen kommer du att

 

 • Delta i föreläsningar.
 • Se film.
 • Delta i diskussioner och svara på frågor.
 • Enskilt arbete med olika uppgifter.

 

 

 

Utvärdering (vad och hur jag kommer att bedöma)

 

 

 • Din aktivitet under lektionerna vid arbete med uppgifter, diskussioner, frågor o s v enligt ovan
 • Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov
 • Detta bedömer jag utifrån matrisen längre ner

 

Matriser

Re
Matris Religion Kristendom

Religioner och livsåskådningar i förhållande till varandra

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen
Eleven har goda kunskaper om kristendomen .
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom kristendomen

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven ger välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: