Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ”sopsamlarmonster”

Skapad 2020-10-30 13:20 i Trollskogens förskola Fristående förskolor
Förskola
Som en del i vårat fokus område ”hållbar utveckling” vill vi på ett lekfullt sätt skapa intresse hos barnen för miljöfrågor och källsortering. Till vår hjälp kommer vi använda oss av sopsamlarmonster.

Innehåll

NULÄGET:

Barnen är redan nu väldigt medvetna om att man inte får slänga skräp i naturen.

Deras största argument är att djuren kan skada sig.

Dom vill ta med sig skräpet till förskolan,i nuläget reflekterar de inte så mycket över vad som sen händer med skräpet.

 

VAD VILL VI?

Vi vill att barnen skall bli medvetna och få kunskaper om hur vi kan spara på jordens resurser bla genom att ta reda på vad som händer med vårat avfall och hur man kan sortera.

HUR?

Vi kommer introducera ett gäng monster som gillar olika sorters skräp och har olika egenskaper.
Vi kommer lära oss mer om ett monster i taget i den takt som barnen visar intresse.

 

Tillsammans med monstren kommer vi skapa återvinnings lådor där var och ett av monstren har sitt eget favorit skräp.Lådorna skall finnas tillgängliga för barnen så att de blir en naturlig del i deras vardag att källsortera.
Vi vill på detta sätt göra det tydligt och ge barnen möjlighet att  utforska olika sorters avfall.

Barnen kommer få olika övningar och uppdrag från monstren där de får skapa hypoteser ,utföra experiment och göra iakttagelser.

De olika monsterna berör olika områden såsom sortering,matematik,språk,skapande och natur.

Vi kommer skapa de olika monsterna i olika material och försöka använda oss av så mycket återvinningsmaterial som möjligt i skapandet.

Monsterna vi skapar kommer användas till att utveckla nya digitala tekniker tillsammans med barnen.

Även roboten blue boot kommer få vara med och lära sig sopsortera med hjälp utav barnen som programmerar honom till rätt ställe.

 

 

 

 

NÄR?

Vi börjar med att introducera 4 monster glas-Klara, Pappis, Kompostina och Metallica.

Vi börjar med att undersöka närmiljön och vad det finns för typ av skräp där.

Det här projektet vill vi alltid skall vara levande i barngruppen.

 

 

FÖRVÄNTNINGAR?

Att barnen får ett positivt förhållningssätt till natur och miljö och att de känner att de kan bidra och att deras handlingar är viktiga.

 

 

DOKUMENTATION

I lärloggar på unicum 

Digitala appar

Vi pedagoger gör reflektioner och analyser under processen.

 

 

 

                      

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: