Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik med Räkne-Reza

Skapad 2020-10-30 14:28 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Alla barn på Anemonen ska på ett lekfullt sätt få utveckla sin matematiska förmåga genom olika aktiviteter tillsammans med lärvännen Räkne-Reza.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? 

Barnen kommer att få olika utmaningar inom alla matematiska områden kopplat till läroplansmålen som är valda. 

Varför? (Syfte med undervisningen)- Att barnen ska få möjligheten att bekanta sig med olika matematiska begrepp,- att barnen på ett lekfullt sätt ska få reflektera över vardagsmatematik, - att utveckla barnens förmåga att upptäcka, utforska, undersöka och använda matematik.

Hur ska undervisningen genomföras? 

Genom att organisera matematik i vardagen till exempel genom lärmiljön, men också utifrån planerade inlärningssituationer. Vi kommer även arbeta med matematik integrerat i teman/projekt med lärvännen Räkne-Reza.

Lärvännen Räkne-Reza används som pedagogiskverktyg till att undersöka och utforska matematik i olika aktiviteter och tillfällen som till exempel på samlingen. Då Räkne- Reza deltar i olika grupplekar, sånger och ramsor där man kan räkna, sortera m.m. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?
Arbetet med Räkne-Reza dokumenteras med hjälp av observationer av barngruppen, samtal mellan barn och mellan barn och pedagog, och fotografering/filmning av aktivitet samt har vi reflektionstillfällen efter varje aktivitet på samlingen med barnen. Där barnen får möjlighet till att framföra sina tankar och funderingar kring ämnet, aktiviteten m.m. utifrån dokumentationerna. Vi har även en dokumentationsvägg med bilder och text som barnen kan fortsätta sin reflektion kring aktiviteten/ämnet.

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För alla barnen på avdelningen.

Av vem?
Alla pedagoger på avdelningen.

Vad är målet med undervisningen?- Att materialet i förskolan är stimulerande och ger barnen möjligheter att utforska och lära sig matematik. - Att det finns tydliga stationer som är kopplat till lärvännen Räkne-Reza i lärmiljön för att kunna utmana matematiska tänkande. - Att varje barn ska få utveckla sin förmåga att använda, undersöka och utforska matematik genom olika lekfulla aktiviteter både inomhus och utomhus samt med olika typer av material i meningsfulla sammanhang. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: