👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldlock och de tre björnarna

Skapad 2020-10-30 15:15 i Palettens förskola Eslöv
Förskola
Vi på Grön och Lila ska under hösten påbörja arbete med en folksaga "Guldlock och de tre björnarna". Barnen kommer att få utforska sagan ur olika perspektiv.

Innehåll

Vårt syfte med arbetet är att väcka barnens intresse för språket. Vi har sett att barnen är intresserade av att läsa och lyssna på sagor. Vi kommer denna termin att arbeta med en folksaga "Guldlock och de tre björnarna". Sagan kommer att beröra många områden sådana som matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap, fantasi, teknik/digitalisering, normer och värden.

Vårt mål är att arbeta med sagan och få in alla de olika ämnena i undervisningen på ett lekfullt sätt. Vi kommer att prata med barnen om olika matematiska begrepp som antal, storlek, form, lägesbeskrivningar osv. Barnen kommer att få höra sagan i olika former:

Vi kommer att läsa sagan digitalt och i flanoform.

Vi kommer att dramatisera sagan med dockor och djur.

Vi kommer att besöka skogen och kanske bygga hus till Guldlock och björnarna.

Vi kommer att prata om hur björnarna bor. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18