👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor i världen

Skapad 2020-10-30 19:25 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Svenska SO (år 1-3)
Under v.45-48 kommer Vårfru- och Apelskolan arbeta med temat "Sagor i världen".

Innehåll

Övergripande syfte och mål med temat

Under temats gång ska du få möjlighet att

 • utveckla din kännedom om att sagor finns och berättas i hela världen 
 • utveckla din kännedom om sagor i världen och deras likheter 
 • utveckla din förståelse för olika kulturer och berättartraditioner 
 • utveckla din förmåga att identifiera dig med sagor och hur sagor påverkar våra normer 
 • skapa relationer mellan årskurser och klasser 
 • känna gemenskap med alla på skolan 

 

VAD ska vi arbeta med och hur lär vi oss?

Vi ska arbeta med följande:

Vi lär oss om hur sagor är skrivna.

Vi lär oss vilka karaktärer som kan finnas i en saga.

Vi lär oss namnen på olika sagor och var de kommer ifrån.

Vi lär oss om olika världsdelar.

Vi lär oss att samarbeta.

 

HUR ska vi arbeta?

Vi kommer att lyssna på sagor från olika delar av världen.

Vi kommer att arbeta praktiskt och teoretiskt med sagor.

Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och tillsammans med våra faddrar.

Vi kommer att sätta upp en världskarta där vi kan se varifrån olika sagor kommer.

Vi kommer att läsa olika sagor och rita bilder till.

 

VAD och HUR kommer detta bedömas? 

Jag kommer att bedöma din kunskap i följande områden:

Du har kunskap om vad en saga är och vilka figurer som kan finnas i en saga.

Du har kunskap om hur man kombinerar en bild med en tillhörande text.

Du har kunskap om några välkända sagors namn och innehåll.

Du har till viss del kunskap om de olika världsdelarna.

Du kan arbeta tillsammans med andra.

 

Hur kommer du att bedömas?

Bedömningen sker genom fortlöpande samtal vid undervisningstillfällen och vid dokumentation.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3