Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spejarens lärling

Skapad 2020-10-30 18:52 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Med utgångspunkt i boken "Spejarens lärling" tar vi oss till en annan värld. Vi lär oss om genren fantasy, vi tränar vår läsförmåga, vi skriver om våra upplevelser, vi håller muntliga redogörelser om hjältar och samtidigt finputsar vi vår skriftliga förmåga. Vi lär oss skriva korrekt och med hjälp av bildspråk lär vi oss att uttrycka exakt det vi menar.

Innehåll

Läsning av boken.

Efter varje kapitel finns det frågor i classroom som ska besvaras. Det finns olika svårighetsgrader på frågorna så läsförmågan tränas ordentligt (på raden, mellan raderna och bortom raderna).

 

Skrivuppgifter till boken.

En bit in i boken kommer den första skrivuppgiften. All info om denna finns i classroom. Skrivuppgiften bygger på innehållet i boken och att man här visar att man kan skriva korrekt och precist.

Mot slutet av boken kommer ytterligare en skrivuppgift. All info kommer på classroom. Det är dags att lära dig vad som är typiskt för en novell och detta ska du visa genom att skriva en novell i fantasygenren. Du ska åter igen visa att du kan uttrycka dig korrekt och precist.

 

Muntlig redogörelse om en hjälte eller en förebild.

Vi går utanför boken och ser om det finns hjältar i vår värld också. Vi byter hjälte mot förebild. Mer info finns på classroom.

 

Boken som gett oss kunskaper om fantasygenren tar vi med oss och fortsätter sedan in i sagornas värld och vidare till Antiken.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån de frågor du svarat på till boken och hur du deltagit i gruppdiskussioner kring boken. 

 

Du kommer att bedömas utifrån hur du har kopplat skrivuppgifternas innehåll till boken och hur du har använt din språkliga förmåga.

 

Du kommer att bedömas utifrån hur du presenterar din förebild. 

 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Ht 2020

 

Bedömningsmatris
Se matris i svenska vid elevens kunskapsbedömning. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: