Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: Metoder och arbetssätt (År 9)

Skapad 2020-10-31 05:51 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.

Innehåll

Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll
Ett långsiktigt mål med undervisningen är att eleverna ska utveckla förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik. Förmågan omfattar allt ifrån hur man formulerar frågor, väljer undersökningsmetod och planerar undersökningen, till hur man hanterar materiel och utrustning, värderar resultat och drar slutsatser.  I den systematiska undersökningen ingår också att kunna beskriva och dokumentera undersökningen på olika sätt så att det blir möjligt för andra att bedöma resultatets giltighet. Genom att arbeta med systematiska undersökningar lär sig eleverna även hur praktiskt undersökande arbete i fysik kan utföras i form av observationer, mätningar och experiment. 

Kritiskt tänkande
När man gör systematiska undersökningar och arbetar med olika typer av källor är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Kursplanen anger därför att eleverna genom undervisningen ska utveckla förståelse för  att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder. Eleverna ska också få förutsättningar att utveckla ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Undervisningen
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

I undervisningen kommer vi att ... 
• ha gemensamma genomgångar
• ha demonstrationer
• arbeta enskilt och i grupp
• göra laborationer

BEDÖMNING

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt 

• genom att arbeta aktivt på lektioner
• genom att arbeta aktivt vid laborationer
• genom att skriva laborationsrapporter
• genom att delta i diskussioner och resonemang
• genom att utföra skriftliga förhör

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
FYSIK. År 9. SYSTEMATISKT ARBETE: MASSA-KRAFT-ACCELERATION

Följa instruktioner
Insats krävs
Du kan i huvudsak genomföra undersökningen utifrån den givna planeringar.
Du kan genomföra undersökningen utifrån den givna planeringar.
Användning av utrustning
Insats krävs
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningen använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tolkning av resultat
Insats krävs
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Resonemang
Insats krävs
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Insats krävs
Du gör delvis en enkla dokumentation av undersökningen.
Du gör en enkel dokumentation av undersökningen.
Du gör en utvecklade dokumentation av undersökningen.


Fy
FYSIK. År 9. SYSTEMATISKT ARBETE. PLANERING. Ht20

Syfte
Inte beskrivit
Du anger till viss del ett syfte med undersökningen.
Du anger i huvudsak ett syfte med undersökningen.
Du anger ett tydligt syfte med undersökningen.
Utförande (I)
Materiellista
Inte beskrivit
Du har till viss del beskrivit vilken materiel du ska använda.
Du har i huvudsak beskrivit vilken materiel du ska använda.
Du har tydligt beskrivit vilken materiel du ska använda.
Utförande (II)
Inte gjort
Du har till viss del beskrivit hur du ska gå tillväga när du utför undersökningen.
Du har i huvudsak beskrivit hur du ska gå tillväga när du utför undersökningen.
Du har tydligt beskrivit hur du ska gå tillväga när du utför undersökningen.
Resultat
Inte gjort
Du anger till viss del hur redovisningen av resultatet ska göras.
Du anger i huvudsak hur redovisningen av resultatet ska göras.
Du anger tydligt hur redovisningen av resultatet ska göras i text och med hjälp av tydliga tabeller och diagram.
Dokumentation
Inte gjort
Din planering är till viss del möjlig att följa..
Din planering är i huvudsak möjlig att följa..
Din planering är lätt att följa..

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: