Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, klimat och vegetation

Skapad 2020-10-31 09:22 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Individer och gemenskaper
Grundskola 7 – 9 Geografi Svenska
Väder är något som intresserar och påverkar de flesta. Man kanske ser ut genom fönstret på morgonen för att få reda på hur dagens väder blir och när man träffar grannen eller kompisen är vädret ett vanligt samtalsämne. Eftersom vi i Sverige har ett ombytligt och varierande väder är det inte oväntat att ämnet engagerar. Mindre vanligt är det nog att man diskuterar hur klimatet förändras, t.ex. att våren kommer lite tidigare nu än tidigare. Att så sker är något som de flesta forskare anser beror på oss människor genom att vi använder fossila bränslen som ger utsläpp av koldioxid så att det långsamt blir varmare på jorden.

Innehåll

När du läst detta område ska du ha kännedom om:

 • analysera hur naturens egna processer, och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur, genom att lära dig om hur klimat ger olika förutsättningar för olika naturtyper och därmed påverkar hur människor lever och försörjer sig i olika områden på jorden samt om klimatförändringar och hur dessa påverkar människan.
 • göra geografiska analyser med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling genom att lära dig om orsakerna till klimatförändringar.
 • föra underbygga resonemang om orsaker till och konsekvenser av klimat, vegetation och klimatförändringar.
 • Jorden klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • På vilket sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

 

Så här kommer du att undervisas:

Vi kommer arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar
 • Filmer
 • Instuderingsfrågor 
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion

Du kommer att få tillfälle till att utveckla din förmåga att reflektera över hur människor och samhälle påverkar varandra. Dessutom kommer du att få lära dig olika begrepp i ämnet som du sedan ska kunna använda när du förklarar och diskuterar i ämnet. Du kommer också att få tillfälle att träna din förmåga att se samhällsfrågor ur olika perspektiv (analysera).

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Kan samtala om frågor som berör ämnet.
 • Kan söka information om ämnesområdet
 • Kan använda information för att skriva egna texter och berätta om dina kunskaper på olika sätt.
 • Delta i klass- och enskilda diskussioner.

Uppgifter

 • Naturgivna risker och hot

 • Katastrofer

 • Väder, klimat och vegetation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: