Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andra språk

Skapad 2020-10-31 09:44 i Ätranskolan Falkenberg
Åk. 2 Sv/SvA
Grundskola 2
Visst vill du bli ännu bättre på att skriva, läsa och samtala? För visst är det bra när andra lyssnar på det som du har att säga och på det du skriver om. Då får du också lättare att uttrycka känslor och tankar och förståelse för hur andra tänker och tycker.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper i och om det svenska språket. I undervisningen ska du få tillfällen att utveckla ditt tal och skriftspråk samt utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ska utveckla dina förmågor att

 • uttrycka dig i tal och skrift
 • läsa och förstå olika texter
 • språklära, hur språket är uppbyggt
 • använda regler för hur man pratar eller skriver.

 

 

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • automatisera läsningen med helordsläsning,
 • stanna upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord eller sammanhang,
 • läs om och korrigera dig vid behov,
 • visa förståelse för texters innehåll,
 • förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen,
 • skriva så att texten är läslig för dig själv och andra,
 • skriva en text för att kommunicera,
 • använda gemener och versaler korrekt,
 • mellanrum mellan orden,
 • stava ord,
 • markera meningar med stor bokstav och punkt

Hur?

Skolverket bedömningsstöd

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen sker i ett inkluderande arbetssätt, demokratisk gemenskap, alla elever är delaktiga i undervisningen, en miljö där alla kan utvecklas och där olikheter är en tillgång.

Undervisningen är formativ, vi lär genom att diskutera, aktiviteter och uppgifter som utvecklar och  synliggör lärandet. Eleverna är delaktiga sin utveckling och vet nästa steg i sin kunskapsutveckling. Eleverna är undervisningsresurser för varandra. Undervisningen och lärandet har inslag av att eleverna ska bli medvetna om sina egna tankar om sin utveckling.

Undervisningen bedrivs i kollaborativt lärande för att utveckla, en djupare förståelse för lärandemålen, en klar bedömning och en tydlig återkoppling för elevernas lärande, en varierad undervisning utifrån elevernas förståelse.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: